Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Quảng Ninh vừa tổ chức họp phiên thường kỳ quý I năm 2021. Đồng chí Lê Ngọc Huân, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì Hội nghị.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: NL) 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ qúy I năm 2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã bám sát quy chế hoạt động, nghiêm túc triển khai Nghị quyết của HĐQT cấp trên; hoạt động tín dụng chính sách được triển khai thực hiện hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra,công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên. Công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng dư nợ NHCSXH huyện Quảng Ninh đạt 344.395 triệu đồng, tăng so với đầu năm 7.298 triệu đồng, với gần 8.000 hộ gia đình còn dư nợ, bình quân dư nợ 43,8 triệu đồng/hộ. Nợ quá hạn 311 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,09%/ tổng dư nợ, so với cuối năm 2020 nợ quá hạn giảm 19,7 triệu đồng.

Doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt: 24.693 triệu đồng, với 619 lượt khách hàng vay vốn, trong đó một số chương trình có doanh số cho vay lớn như: Cho vay NS&VSMTNT 5.847 triệu đồng, chiếm 23,8%, với 295 lượt khách hàng vay vốn; Cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 2.990 triệu đồng, chiếm 12,2%, với 60 lượt hộ vay; Cho vay HSSV có HCKK 2.093 triệu đồng, chiếm 8,5%, với 88 lượt hộ vay; Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 7.799 triệu đồng, chiếm 31,7%, với 179 lượt hộ vay…

leftcenterrightdel
 Phiên giao dịch định kỳ tại điểm xã  trên địa bàn (Ảnh: NL)

Nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện chuyển sang NHCSXH theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư đạt 2.985 triệu đồng, trong quý I/2021 tăng 900 triệu đồng, đạt 100% KH, duy trì tốt giao dịch tại 15/15 Điểm giao dịch xãthị trấn trên địa bàn với208 Tổ TK&VV.

Công tác huy động vốn đến nay đạt 61.971 triệu đồng, tăng 3.215 triệu đồng so với năm 2020, trong đó: Huy động từ các tổ chức, cá nhân đạt 41.710 triệu đồng, tăng 1.873 triệu đồng, huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV đạt: 20.261 triệu đồng tăng 1.342 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn tồn tại một số khó khăn, chất lượng tín dụng tại một số xã chưa thật sự ổn định, tình trạng chuyển nợ quá hạn sau phiên giao dịch xã vẫn xảy ra, nhiều hộ vay vốn bỏ đi khỏi địa phương nhưng vẫn chưa xác định được nơi cư trú để thu hồi vốn, hộ già cả, neo đơn không có sức lao động, lãi tồn đọng trên địa bàn một số xã còn cao chủ yếu là ở các chương trình đã hết thời gian gia hạn như: Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay hộ nghèo về nhà ở theo quyết định 167, vốn cho vay nhà ở xã hội theo nghị định 100 của Chính phủ, vốn cho vay GQVL quá ít trong khi nhu cầu vay vốn rất lớn…

leftcenterrightdel
 Mô hình hộ vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn (Ảnh: NL)

Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Huân, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã ghi nhận các kết quả đạt được trong Quý I/2021. Đồng thời, nhân đây, đồng chí Trưởng Ban cũng đề nghị thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, các tổ chức hội đoàn thể, NHCSXH tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích.Tập trung rà soát, sắp xếp hồ sơ, kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động của Tổ TK&VV, thu hồi nợ đến hạn, lãi tồn đọng, nợ quá hạn đặc biệt công tác huy động vốn dân cư cần được triển khai mạnh hơn nữa./.

 

 

 

Nhật Linh