Tuổi trẻ NHCSXH Trung ương xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thứ bảy, 30/10/2021 18:46
(ĐCSVN) - Nêu cao tinh thần xung kích trong các phong trào do Đảng, chính quyền, Công đoàn phát động, thời gian qua, tuổi trẻ NHCSXH Trung ương (TW) đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của NHCSXH. Điều này càng được minh chứng trong thời gian dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đến nay.
leftcenterrightdel
Đoàn viên, thanh niên NHCSXH thành phố Hà Nội tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đưa vốn đến đối tượng thụ hưởng trong mùa dịch COVID-19 

Xung kích trên mặt trận giảm nghèo

Là đơn vị trực tiếp trong việc đưa tín dụng chính sách tới người nghèo và các đối tượng chính sách khác, những năm qua, lực lượng đoàn viên thanh niên NHCSXH thành phố Hà Nội luôn là chủ công trong việc, đảm bảo nguồn vốn tín dụng đến với 100% đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là kết quả của việc Đoàn cơ sở NHCSXH TP Hà Nội luôn bám sát chủ trương lãnh đạo của Đảng ủy NHCSXH TW, các chương trình kế hoạch của Đoàn Khối, Đoàn Thanh niên NHCSXHTW, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở NHCSXH thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động rõ ràng cho từng tháng, quý và các hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong năm. Phát huy tinh thần “Tuổi trẻ NHCSXH thành phố Hà Nội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua đăng ký đảm nhiệm các công trình, phần việc thanh niên trên cơ sở nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét thi đua của năm.

Từ đây, các Chi đoàn trực thuộc đẩy mạnh việc đăng ký và triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, định hướng đi sâu vào một số nội dung gắn với mục tiêu hoạt động năm của Chi nhánh như: đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn; tham mưu công tác huy động nguồn vốn ủy thác đầu tư từ ngân sách Thành phố và quận, huyện, thị xã; đăng ký thực hiện sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ tốt cho công tác chuyên môn tại đơn vị. Những nỗ lực đó, đã làm nên những đột phá trong việc nâng cao công tác thưc thi tín dụng chính sách, trong đó có thể kể đến năm 2020 Đoàn cơ sở đã đăng ký và hoàn thành 02 công trình thanh niên trình Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương xem xét quyết định là công trình thanh niên cấp Khối: Công trình “tham mưu UBND quận Nam Từ Liêm bố trí Ngân sách chuyển 18,6 tỷ đồng sang NHCSXH quận để cho vay GQVL hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19” (Chi đoàn Nam Từ Liêm thực hiện) và công trình “Tham mưu UBND Thành phố Hà Nội bố trí Ngân sách chuyển 650 tỷ đồng sang NHCSXH để cho vay phục hồi sản xuất, khắc phục ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội” (Đoàn cơ sở và Chi đoàn Hội sở NHCSXH Thành phố Hà Nội thực hiện). Riêng năm 2020, Đoàn cơ sở NHCSXH Thành phố Hà Nội có 44 Đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện 22 sáng kiến về cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Phát huy tinh thần của Đoàn viên thanh niên xung kích, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, đơn vị tiếp tục phát động phong trào thi đua“Đoàn viên thanh niên xung kích, tình nguyện đi công tác hỗ trợ tăng cường tại các chi nhánh trên toàn quốc”, “thanh niên sẵn sàng đảm nhận khâu khó, việc mới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chuyên môn được giao”, phong trào được cụ thể hóa thông qua các hoạt động Đoàn viên thanh niên tiếp tục xung phong đi tăng cường công tác tại các chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng.

Ở cấp độ của đơn vị tư vấn xây dựng chính sách cũng như giám sát việc triển khai tín dụng chính sách xã hội, đoàn viên thanh viên Chi đoàn Tín dụng Người nghèo đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các Bộ ngành hoàn thiện và nâng cao chất lượng chính sách tín dụng xã hội. Có thể kể đến việc cán bộ doàn thanh niên cùng toàn Ban tín dụng người nghèo, phối hợp với Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng nhà nước, Văn phòng Chính phủ tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Đặc biệt các đoàn viên của Ban đã trở thành lực lượng nòng tốt tham mưu nghiên cứu xây dựng, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ban Tín dụng người nghèo đã chủ động phối hợp với Bộ ngành liên quan nghiên cứu xây dựng Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngay khi Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được ban hành, Ban tín dụng người nghèo đã tham mưu ban hành các văn bản gửi các Bộ, ngành. Đồng thời triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ vay vốn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Các đoàn viên cũng là một chủ công của Ban trong việc tham mưu ban hành văn bản gửi chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Những nỗ lực của từng đoàn viên trong Đoàn Thanh niên NHCSXH TW đã góp phần vào thành quả hoạt động chung toàn hệ thống. Tính đến ngày 26/9/2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 242 nghìn tỷ đồng, với hơn 6,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. TRong 9 tháng năm 2021, vốn tín dụng chính sách đã góp phần thu hút, tạo việc làm cho trên 332 nghìn lao động, trong đó, có trên 1,7 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 17 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập lần đầu trong năm; xây dựng trên 1.120 nghìn công trình cung cấp nước sạch, vệ sinh ở nông thôn, xây dựng 296 căn nhà phòng, tránh lũ, lụt cho các hộ gia đình miền Trung. Riêng cho vay theo Quyết định 23, đến ngày 26/9/2021, NHCSXH đã giải ngân 441,5 tỷ đồng, đã giúp 830 lượt người sử dụng lao động được vay, với 125.481 người lao động được hỗ trợ.

leftcenterrightdel
Tuổi trẻ ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam  xung kích trong các nhiệm vụ của hệ thống

 Xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Đó chỉ là một trong những điểm nhấn của hoạt động Đoàn thanh niên Đoàn Thanh niên NHCSXH TW. Với 11 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc, gồm 02 Đoàn cơ sở (Trung tâm Công nghệ thông tin và NHCSXH thành phố Hà Nội), 01 chi đoàn cơ sở (Sở Giao dịch) và 08 chi đoàn trực thuộc là các Ban chuyên môn tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, với 369 Đoàn viên thanh niên, phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ NHCSXH TW luôn đoàn kết, đồng thuận và chủ động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần vào sự phát triển bền vững của NHCSXH.

Đặc biệt trong đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã và đang tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Bám sát chỉ đạo của Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy và lãnh đạo NHCSXH về công tác phòng chống dịch bệnh và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với tinh thần chủ động, quyết liệt từ những ngày đầu năm, Đoàn Thanh niên NHCSXH TW đã tập trung để triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Hoạt động Đoàn tiếp tục được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị chuyên môn, theo đó, Đoàn NHCSXH TW ban đã phát động thi đua hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên, gắn với nhiệm vụ công tác năm 2021 của NHCSXH tới các cơ sở Đoàn trực thuộc, qua đó các ĐVTN đã tích cực tham gia góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị NHCSXH được giao trong 9 tháng đầu năm.

Thanh niên cũng là lực lượng nòng cốt trong việc chủ động, tích cực tuyên truyền và trực tiếp tham gia vào công tác phòng, chống và khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết chuyên đề số 154-NQ/ĐU ngày 01/3/2021 về một số biện pháp cấp bách, phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn lao động NHCSXH và hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Đặc biệt trong giai đoạn NHCSXH thực hiện giãn cách, xây dựng phương án cán bộ làm việc từ xa, bố trí tối thiểu cán bộ và lãnh đạo trực tại cơ quan, đảm bảo duy trì các hoạt động cần thiết, cấp bách. Các đoàn viên thanh niên trẻ đã chủ động, đăng kí làm việc thường xuyên tại cơ quan để đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên, liên tục, giải đáp các vướng mắc của các đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác.

Không chỉ chăm lo đời sống thanh niên trong tổ chức, vai trò của một tổ chức cung ứng vốn tín dụng chính sách, cũng là cơ sở để Đoàn thanh niên NHCSXH chung tay vào công cuộc phát triển thanh niên trên toàn quốc. Từ việc xây dựng, lồng ghéo và hoàn thiện chính sách tín dụng cho thanh niên, các đoàn viên đơn vụ đã hỗ trợ thanh niên, tư vấn nghề nghiệp, việc làm thông qua chương trình cho vay vốn đối với hộ thanh niên nghèo, cho vay giải quyết việc làm, đặc biệt chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên thanh niên giao dịch trực tiếp tại các Phòng Giao dịch (Chi nhánh thành phố Hà Nội) đã nhiệt tình hướng dẫn cho khách hàng giúp khách hàng hiểu về chính sách ưu đãi của Đảng và nhà nước, nhằm tạo cơ hội cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học đại học.

Đồng thời tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng gắn với thực hiện an sinh xã hội tại các huyện nghèo; phối hợp với các địa phương hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ giúp đỡ, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện; các hoạt động gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

leftcenterrightdel
Đoàn Thanh niên NHCSXH TW trao tặng qua cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn  

Tổ chức các hoạt động phát huy vai trò đoàn viên thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an ninh tại nơi làm việc và nơi cư trú. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Vì chủ quyền Tổ quốc, vì biển đảo quê hương”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”,… Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động của chương trình “Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường”, tình nguyện xây dựng NHCSXH “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Đoàn viên chi đoàn tham gia lực lượng nòng cốt của đội dân quân tự vệ và đội phòng cháy chữa cháy, đã tích cực tham gia huấn luyện đảm bảo trật tự trị an và bảo vệ tài sản của đơn vị trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện lớn; tham gia các đợt diễn tập phòng cháy chữa cháy và phòng chống thiên tai… qua đó thể hiện vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tại đơn vị.

Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển của NHCSXH, thời gian tới Đoàn Thanh niên NHCSXH TW sẽ tích cực bám sát các giải pháp trong công tác nâng cao chất lượng đoàn viên, từ đó, Đoàn luôn giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định và chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuổi trẻ NHCSXH luôn đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH. Đồng thời đoàn viên thanh niên luôn phát huy vai trò xung kích trong lao động, học tập, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ; tích cực học tập, có ý thức và trách nhiệm tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực