Ngày này năm xưa: 15/4

Thứ hai, 15/04/2024 08:30
(ĐCSVN) - Ngày 15/4/1992, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá 8 đã thông qua Hiến pháp mới của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiến Pháp mới có 147 điều, 12 chương.
Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Hanoimoi.com.vn  

Sự kiện trong nước:

- Ngày 15/4/1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương triệu tập hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ tại Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang và do đồng chí Trường Chinh chủ trì. Sau khi phân tích tình hình thế giới và cao trào chống Nhật của nhân dân ta, nghị quyết của hội nghị vạch rõ: tình thế đã đặt nhiệm vụ quân sự lên trên tất cả các nhiệm vụ quan trọng và cần kíp lúc này. Chúng ta phải tích cực phát triển chiến tranh du kích, gây dựng căn cứ địa kháng Nhật để chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa. Hội nghị đã quyết định thống nhất Cứu quốc quân và Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành Việt Nam giải phóng quân. Một ủy ban quân sự được thành lập gồm các đồng chí: Võ Nguyên Giáp, Vǎn Tiến Dũng, Lê Văn Nghị, Trần Đăng Ninh.

- Ngày 15/4/1945, Bộ Quốc phòng khai giảng khóa đầu tiên Trường võ bị Trần Quốc Tuấn (tức là Trường Sĩ quan Lục quân 1 sau này) để đào tạo những sĩ quan ưu tú của quân đội cách mạng Việt Nam. Ngày 15/4 trở thành Ngày truyền thống của Trường Sĩ quan Lục quân 1.

- Ngày 15/4/1958, ngôi nhà sàn trong Phủ Chủ tịch được khởi công. Một tháng sau, ngôi nhà hoàn thành và đúng ngày sinh của Bác năm đó, ngôi nhà sàn được đưa vào sử dụng và đến nay trở thành một di tích lịch sử quý giá.

- Ngày 15/4/1992, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá 8 đã thông qua hiến pháp mới của nước ta. Hiến Pháp mới có 147 điều, 12 chương.

Sự kiện quốc tế:

- Ngày 15/4/1991, ngoại trưởng của các nước trong Cộng đồng châu Âu đã đồng ý xóa bỏ tất cả các lệnh cấm vận còn lại đối với Nam Phi.

- Ngày 15/4/1994, Đại diện 124 nước và Cộng đồng châu Âu ký Hiệp định Marrakesh, sửa đổi Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại, lập Tổ chức Thương mại thế giới (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1995).

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực