Ngày này năm xưa: 19/4

Thứ sáu, 19/04/2024 08:30
(ĐCSVN) - Trong Thư gửi Ðại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plâycu ngày 19/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thiết tha kêu gọi các dân tộc anh em đoàn kết chặt chẽ, đập tan âm mưu chia rẽ của kẻ địch, góp phần bảo vệ chính quyền, giữ gìn độc lập…

Sự kiện trong nước:

- Ngày 19/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ bàn về Dự án ngân sách lương thực của quân đội, vấn đề lập Nha Dân tộc Thiểu số và vấn đề tài chính. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Xí nghiệp Cơ khí Trần Hưng Đạo trên chiến khu Việt Bắc. Ảnh: tapchicokhi.vn  

- Cũng trong ngày 19/4/1946, trong Thư gửi Ðại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plâycu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thiết tha kêu gọi các dân tộc anh em đoàn kết chặt chẽ, đập tan âm mưu chia rẽ của kẻ địch, góp phần bảo vệ chính quyền, giữ gìn độc lập: “Ðồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Ðê, Xê Ðăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.

Ngày nay nước Việt Nam là của chung của chúng ta. Chúng ta phải thương yêu nhau, kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta.

Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do độc lập của chúng ta".

- Ngày 19/4/1947, thành lập Xí nghiệp Cơ khí Trần Hưng Đạo (hiện nay là Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo). Đây là xí nghiệp đầu tiên của ngành công nghiệp quốc doanh Việt Nam do Ban kinh tế Trung ương Đảng thành lập ở Việt Bắc.

- Ngày 19/4/1958, là Ngày truyền thống của Bộ đội Hóa học.

- Từ ngày 19/4/1968 đến 1/5/1968, với một lực lượng hơn một vạn quân tinh nhuệ, đế quốc Mỹ đã mở cuộc hành quân vào vùng Aso, A Lưới (Thừa Thiên). Trước sự phản công mạnh mẽ của quân dân Thừa Thiên, giặc Mỹ thất bại thảm hại.

Sự kiện quốc tế:

- Ngày 19/4/1890, một người Pháp tên là Ader đã đăng ký phát minh máy bay. Cũng vào thời đó, một người Đức tên là Lilinethal đã tập lái tàu lượn bay liệng để thu được những số liệu cho phép ông chuyển sang bay trên máy bay có động cơ.

- Ngày 19/4/1961, Mỹ đã cho đội quân đánh thuê đổ bộ lên bãi biển Hirông của Cuba. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổng tư lệnh Phiđen Caxtơrô, quân và dân Cuba đã đánh tan bọn xâm lược trong 72 giờ, bắt sống 1.200 tù binh, bắn rơi 10 máy bay và bắn chìm 1 số tàu đổ bộ của Mỹ. Chiến thắng Hirông chứng tỏ Cuba đã tự bảo vệ được mình và sau chiến thắng lịch sử này, Cuba tuyên bố tiến lên chủ nghĩa xã hội.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực