Ông Lê Minh Trí tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo quy trình công tác nhân sự bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tiến hành thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trong phiên họp toàn thể tại hội trường, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chủ tịch nước trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống điện tử.

Kết qủa, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với 480/480 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, bằng 96,19% tổng số đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Ông Lê Minh Trí sinh ngày 01/11/1960, quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh nhân dân, Cử nhân Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII. Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Ông từng kinh qua các vị trí như: Chủ tịch UBND Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ông Lê Minh Trí được Quốc hội bầu giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tháng 7/2016, Quốc hội khóa XIV tiếp tục bầu ông Lê Minh Trí giữ cương vị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Vào tháng 1/2021, ông Lê Minh Trí làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

Ngày 26/7/2021, ông Lê Minh Trí được Quốc hội khóa XV tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026./.

Minh Duyên