Trong những năm qua, hoạt động phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BCH Quân sự và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có sự gắn kết, phối hợp trên nhiều mặt công tác, đặc biệt là công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ Đảng viên, chiến sỹ và nhân dân. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ LLVT và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo vệ Tổ quốc; công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

leftcenterrightdel
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết phối hợp giai đoạn 2021- 2025 và kế hoạch năm 2021 - 2022. (Ảnh: baoquangninh.com.vn) 

Việc ký kết phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh với BCH Quân sự và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh nhằm hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Theo dự thảo nội dung công tác phối hợp tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các đơn vị trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó là đẩy mạnh tham gia các hoạt động diễn tập phòng thủ, phòng thủ dân sự, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, các phong trào, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng NTM góp phần giảm nghèo bền vững....

PV