Quảng Ninh: Đổi mới, sáng tạo khẳng định vị thế, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc

Thứ ba, 07/12/2021 16:00
(ĐCSVN)- Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, năm 2021,HĐND tỉnh Quảng Ninh đã phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, ban hành kịp thời nhiều quyết sách quan trọng, sát thực tiễn, qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu kép năm 2021của toàn tỉnh.
leftcenterrightdel
 Năm 2021, HĐND  tỉnh Quảng Ninh đã rất nỗ lực đổi mới sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ,góp phần đưa Quảng Ninh trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của miền Bắc

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, cũng là năm Quảng Ninh phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là các đợt bùng phát dịch Covid-19. Thế nhưng với những quyết sách đúng đắn, sáng tạo, Quảng Ninh đã vượt qua  “bão Covid-19” khéo dài suốt từ tháng 4/2021.

Ngay sau thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,95%, cao nhất trong 4 nhiệm kỳ gần đây, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất trong cả nước, Quảng Ninh đã nhanh chóng hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh trong kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban HĐND đều nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo đúng luật, dân chủ, khách quan và trách nhiệm trước Đảng bộ, cử tri và nhân dân trong tỉnh. Một bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, có khát vọng phát triển là niềm tin, kỳ vọng mà mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh gửi gắm ở những cán bộ chủ chốt, đứng đầu HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ này.

Sau Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV, Thường trực và các ban HĐND tỉnh nhanh chóng ban hành quy chế, quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công, phân nhiệm, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, để khẩn trương ổn định mọi hoạt động, bắt tay ngay vào công việc và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức chính quyền địa phương cấp tỉnh.

Kế thừa, phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm của các khóa trước, trong những bước đi đầu tiên của nhiệm kỳ mới, HĐND tỉnh khóa XIV đã có những đổi mới cả về tổ chức, nội dung và phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh luôn bám sát chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, nêu cao tinh thần chủ động, quyết tâm, thể hiện sự nhạy bén trong dự báo sát tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh được khẳng định xuyên suốt trong năm 2021, nhằm hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển KT-XH bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Bên cạnh các kỳ họp thường lệ, nhiều kỳ họp chuyên đề đã được tổ chức kịp thời để bàn thảo và đưa ra những giải pháp hiệu quả, cơ chế, chính sách thiết thực, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép năm 2021. Không phải chờ đợi đến kỳ họp thường lệ cuối năm, ngay tại Kỳ họp thứ 3 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh, trước thềm năm học mới 2021-2022, HĐND tỉnh đã đưa ra bàn thảo và thông qua Nghị quyết 36/2021/NQ-HĐND (ngày 27/8/2021) về một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quyết định cơ chế hỗ trợ 100% học phí năm học 2021-2022 cho trẻ mầm non và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo mức thu học phí công lập. Quyết sách mạnh mẽ này đã góp phần mang lại ý nghĩa rất to lớn về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tạo thêm động lực, cổ vũ toàn ngành GD&ĐT của tỉnh thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn. Đồng thời, hiện thực hóa việc chăm lo xây dựng và phát huy nguồn lực con người theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

HĐND tỉnh đã có những hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, dứt điểm, để đo lường được kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong thời điểm cả nước đang từng bước triển khai lộ trình thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Xác định rõ thời gian còn lại của năm 2021 có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm, bởi vậy ngay trong đầu tháng 11, kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XIV đã được tổ chức, nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; quyết liệt điều hành ngân sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tập trung nguồn lực cho các dự án giao thông động lực, quan trọng của tỉnh như: Cầu Cửa Lục 1, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái... đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và nhu cầu an sinh, phúc lợi xã hội, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2021.

Năm 2021, HĐND tỉnh đã tổ chức tổ chức tốt 7 kỳ họp thảo luận, quyết định ban hành 67 nghị quyết để kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, chính sách pháp luật của Nhà nước thành các nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong đó có 52 nghị quyết về các cơ chế, chính sách, biện pháp trong công tác phòng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn; thực hiện đột phá chiến lược; điều hành thu, chi NSNN; quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai được; phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh đã linh hoạt, đổi mới chỉ đạo triển khai các chương trình giám sát chuyên đề theo tiến độ và nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu chung của tỉnh. Năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo triển khai gần 20 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, không báo trước phù hợp với từng giai đoạn và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung của tỉnh như: Công tác bầu cử, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản… Công tác dân nguyện đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung của tỉnh. Hoạt động chất vấn và giải trình tiếp tục được đổi mới, phát huy hiệu quả. Nhiều vấn đề cử tri quan tâm được UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các cơ quan chức năng chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng của cử tri nhân dân.

Với sự linh hoạt, đổi mới HĐND tỉnh khóa XIV trong năm 2021 đã góp phần quan trọng để Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu kép, vừa đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân trước đại dịch Covid-19, vừa giữ được đà tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Đồng thời, tiếp tục củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; khẳng định vị thế, uy tín của tỉnh Quảng Ninh trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

QH (T.H)
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực