Quảng Ninh giới thiệu nhân sự Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND

Thứ tư, 15/11/2023 08:02
(ĐCSVN) – Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được giới thiệu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 14/11, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện quy trình 5 bước theo Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Trung ương để giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 và chức danh Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XV tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 9/11/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự kiện toàn các chức danh. 

Ngày 10/11/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn nhân sự tại chỗ thay đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Căn cứ vào Quy định số 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Trung ương, Quy định 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/1/20021 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở nguồn nhân sự được quy hoạch, tại các hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 và chức danh Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối giới thiệu kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội khóa XV, đã nhận được sự tín nhiệm cao giới thiệu kiện toàn chức danh Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực