leftcenterrightdel
Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh Quảng Ninh  (Ảnh: Sở TTTT Quảng Ninh cung cấp) 

Trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhất là biến chủng Delta đang diễn biến hết sức phức tạp; ở trong nước, đợt bùng phát dịch lần thứ 4 có quy mô lớn, tốc độ lây lan rất nhanh, nguy hiểm, khó kiểm soát. Tỉnh Quảng Ninh đã tích cực, chủ động, sáng tạo, nghiêm túc quán triệt, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo trung ương về phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, kiên trì thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; kế thừa, phát huy các giải pháp hiệu quả, phù hợp, các thành quả, bài học kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình tốt trong thực tiễn phòng chống dịch thời gian qua; kịp thời điều chỉnh phương pháp, cách làm phù hợp với diễn biến mới của dịch bệnh; nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”, sự đồng thuận xã hội, sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân và các nguồn lực.

Đến nay tỉnh Quảng Ninh cơ bản kiểm soát được tình hình, là một trong số ít các tỉnh trong cả nước nhiều ngày qua không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, giữ được “vùng xanh”,  địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới”.

Thời gian tới, theo dự báo, dịch bệnh còn diễn biến rất phức tạp, khó kiểm soát, có khả năng kéo dài, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của Nhân dân và ảnh hưởng lớn đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo. Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, hàng đầu của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và của toàn dân trong giai đoạn hiện nay, là điều kiện tiên quyết để tỉnh Quảng Ninh hoàn thành “mục tiêu kép” trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận đối với 12 tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội và 09 báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Bám sát định hướng, gợi ý của Chủ tọa kỳ họp, tình hình thực tiễn của tỉnh và của từng địa phương, đã có 12 đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, tham gia xây dựng các nghị quyết, đặc biệt tập trung cho ý kiến về một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; thông qua một số chính sách đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ cho các đối tượng chưa quy định tại các nghị quyết của Chính phủ, phù hợp với thẩm quyền của chính quyền địa phương để hỗ trợ, động viên kịp thời các lực lượng tuyến đầu trực tiếp tham gia phòng chống dịch; hỗ trợ 100% học phí năm học 2021 - 2022 cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông do ảnh hưởng của dịch COVID-19; hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian phải thực hiện cách ly tại khu vực phong tỏa trong tình huống dịch bệnh xảy ra...; tiếp tục cụ thể hóa khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, thông qua một số chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đối với một số ngành, nghề thực sự cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tại Trường Đại học Hạ Long, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các cơ sở giáo dục công lập; các giải pháp tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu, Chủ tọa kỳ họp đã điều hành thông qua 09 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.

TT