leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Ảnh: Theo Báo Quảng Ninh)

Để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh chỉ đạo Phòng Tham mưu và các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử, tăng cường nắm chắc tình hình trên không, nội địa và các địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó, thường xuyên phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng đóng quân trên địa bàn, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp với các ngành chức năng chủ động làm tốt công tác vận động quần chúng, có phương án bảo đảm an toàn các khu vực, tổ bầu cử...

 Xác định cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và nhân dân tham gia cuộc bầu cử.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung quán triệt cho CBCS, nhân viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Các tài liệu, văn bản hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, các bước tiến hành, quy định về bầu cử của Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương được quán triệt kỹ để CBCS hiểu, nắm chắc quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong bầu cử, ứng cử, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS lực lượng vũ trang tỉnh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực, tự giác, mẫu mực thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và thực hiện nhiệm vụ tổ chức, bảo đảm, phục vụ, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử.

Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tuyên truyền trực quan bằng hệ thống khẩu hiệu, pa-nô, áp phích cổ động; sử dụng hệ thống truyền thanh nội bộ, các thiết chế văn hóa ở đơn vị về công tác bầu cử. Đồng thời, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương; gắn công tác tuyên truyền với đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử... Trang thông tin điện tử của Bộ CHQS tỉnh tăng cường đưa tin, cập nhật các văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện, các quy định của pháp luật về công tác bầu cử.

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Đại đội thực hiện công tác tuyên truyền thường xuyên, bài bản về cuộc bầu cử, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đến các CBCS, nhất là với những chiến sĩ năm thứ nhất. Đồng thời, tổ chức huấn luyện thường xuyên, các phương án tác chiến đảm bảo an toàn bầu cử. Qua đây, góp phần giúp CBCS nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử...

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh còn chỉ đạo phát huy vai trò của "Lực lượng 47" các cấp trong ngăn ngừa, đấu tranh phản bác, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm chống phá cuộc bầu cử.

HP (Tổng hợp)