(ĐCSVN)Ngày 19/11, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Công an tổ chức giao ban, tập huấn đội Thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03.

Hội nghị giao ban, tập huấn đội Thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”
thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 (Ảnh: MC)


Nghị quyết liên tịch số 03 ngày 24/6/2010 được ký giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2010-2015.

Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết liên tịch này cho thấy, nhiều đơn vị đã không có biện pháp triển khai thực hiện chỉ tiêu trong Nghị quyết: “một năm, mỗi phường, xã, thị trấn, Đoàn Thanh niên và lực lượng Công an giúp đỡ, cảm hóa ít nhất một thanh thiếu niên nghiện ma túy cai hiệu quả”.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị trong báo cáo công tác hàng năm nêu giúp đỡ được nhiều đối tượng sau cai, tuy nhiên khi hỏi tên đơn vị và đối tượng giúp đỡ thì không có danh sách cụ thể.

Cá biệt, có đơn vị phối hợp cùng các ngành tham gia giúp đỡ nhưng khi báo cáo, ngành nào cũng báo cáo kết quả của mình. Vì vậy, số lượng thanh niên chậm tiến, thanh niên sau cai ít hơn số người được giúp đỡ...

Đội Thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” là một trong các mô hình được xây dựng thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03. Thành viên của đội gồm cán bộ Đoàn, Công an, thanh niên hoàn lương, thanh niên có nguy cơ nghiện ma túy cao...

Qua một thời gian hoạt động, mô hình được đánh giá đem lại hiệu quả thiết thực. Thông qua buổi giao ban, tập huấn, các đội viên tình nguyện đến từ các tỉnh, thành sẽ được nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra./.