leftcenterrightdel
Đại sứ Gareth Ward trình bày những điểm mới trong Chính sách quốc phòng, an ninh, ngoại giao và phát triển mới của Vương quốc Anh 

Đây là hoạt động nhằm góp phần tăng cường hiểu biết, tìm hiểu các cơ hội hợp tác trong tương lai, góp phần phát triển hơn nữa trong hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Đại diện các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam đang có hoạt động hợp tác với Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã được cung cấp thông tin và trao đổi về các vấn đề cụ thể, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến định hướng, đề xuất hợp tác trong thời gian tới như lĩnh vực gìn giữ hòa bình, công nghiệp quốc phòng, hải quân, cảnh sát biển cũng như nghiên cứu về chiến lược quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc

Nội dung của buổi thông tin là cơ sở để các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam báo cáo lên lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề xuất các nội dung hợp tác phù hợp và chuẩn bị cho buổi trao đổi trực tuyến cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Anh lần thứ 4 trong thời gian tới./.

Hồng Pha