Ngày 18/12, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ đón nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân thuộc thành phố Đà Nẵng.

Trong dịp này, Đà Nẵng có 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất; 3 tập thể, 5 cá nhân được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Ngoài ra, 13 tập thể và 30 cá nhân được nhận Huân chương Lao động; 13 tập thể được nhận Cờ thi đua Chính phủ; 14 tập thể và 32 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của thành phố Đà Nẵng đã có chuyển biến đáng kể, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thành phố phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Nhiều phong trào thi đua thiết thực đã tạo được động lực thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, xã hội phát triển. Qua phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc, được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

Năm 2013 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ thành phố và kế hoạch 5 năm 2011-2015. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước đã được thực hiện với tinh thần chủ động và quyết tâm cao, với sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp tích cực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tập trung củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ chủ chốt; thực hiện cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; dồn sức chăm lo an sinh xã hội, khắc phục thiệt hại bão lụt... đưa thành phố tiếp tục phát triển ổn định. Tổng sản phẩm xã hội (GDP) trên địa bàn năm 2013 ước tăng 8,1% so với năm 2012; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước tăng 10%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước tăng 13,1%, trong đó xuất khẩu hàng hóa ước tăng 11,4%. Các công trình trọng điểm được hoàn thành đúng tiến độ, đời sống của nhân dân được quan tâm chăm lo. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội được bảo đảm. Chương trình nông thôn mới được tiếp tục đẩy mạnh. Các chương trình an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có” tiếp tục được duy trì và đạt kết quả tích cực.

Trong dịp này, chính quyền thành phố Đà Nẵng kêu gọi và đề nghị các cấp, các ngành, các Hội, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống thi đua ái quốc theo lời Bác Hồ dạy "Càng khó khăn càng phải thi đua" và thực hiện nội dung chủ đề của Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm", tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng, nêu cao ý chí, năng lực sáng tạo, vượt qua khó khăn, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2014, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Trước mắt, trong năm 2014, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thi đua thực hiện nội dung chủ đề "Năm doanh nghiệp 2014" của thành phố; thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; xây dựng nông thôn mới; thực hiện vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện các mục tiêu của Chương trình "5 không, 3 có", nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ theo tinh thần "5 xây, 3 chống"./.