Chiều ngày 23/9, Lữ đoàn 962, Quân khu 9 đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đơn vị điểm cuộc vận động 50 năm 2020. Nhờ quá trình triển khai sâu rộng, ý nghĩa thiết thực đã góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ luôn nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động 50. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp coi là cơ sở để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Đại biểu dự Hội nghị.

Năm 2020, Lữ đoàn 962 được Bộ tư lệnh Quân khu 9 chọn là đơn vị điểm thực hiện Cuộc vận động 50 (CVĐ). Qua đó công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT của đơn vị có chuyên biến tích cực, nhiều khâu yếu, mặt yếu được khắc phục. CVĐ đã góp phần quan trọng nâng cao hệ số kỹ thuật, hạn chế sự xuống cấp của VKTBKT, cũng như bảo đảm đồng bộ, cải tiến, nâng cấp vũ khí, trang bị, vươn lên làm chủ công nghệ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục các hỏng hóc thông thường; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng VKTBKT hiện có, nhất là VKTBKT mới.

 Trên cơ sở nội dung của CVĐ, đơn vị đã cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ; tổ chức triển khai toàn diện các nội dung, mục tiêu có trọng tâm, trọng điểm theo hướng thiết thực, hiệu quả. Để nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa của CVĐ, đơn vị đã tích cực đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện; gắn nội dung, chỉ tiêu của CVĐ với việc thực hiện các nghị quyết của cấp trên; đặc biệt là gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua, CVĐ của ngành, đơn vị nên đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong quá trình thực hiện.

 Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 962 tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng đăng ký thống kê sổ sách, đăng ký ngành, báo cáo, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đúng quy định; giám sát chặt chẽ VKTBKT, kiểm định an toàn kỹ thuật, trước và sau khi sử dụng; duy trì và thực hiện tốt ngày, giờ kỹ thuật, làm tốt nội dung bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT theo phân cấp.

 Tại hội nghị, Lữ đoàn 962 đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ năm 2020./.

Tin, ảnh: Thành Tâm