Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh, Phó tư lệnh Quân chủng
Hải quân trao cờ thưởng cho các đơn vị có thành tích
 xuất sắc nhất hội thi. (Nguồn: QĐND)

Sáng 4-7, tại Lữ đoàn hải quân đánh bộ 147, Quân chủng Hải quân đã tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm hội thi kỹ thuật ngành tăng, thiết giáp 2012, chuẩn bị mọi mặt để tham gia hội thi ngành tăng, thiết giáp toàn quân. Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Công Thành, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật và Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân đến dự.

Sau một tháng tổ chức, ban giám khảo cơ động triển khai chấm thi tại các đơn vị xe tăng, thiết giáp; các kho vật tư kỹ thuật ngành tăng, thiết giáp trên đất liền và hải đảo, hội thi đã hoàn thành đầy đủ các nội dung theo kế hoạch đề ra, đạt chất lượng cao. Hội thi năm nay mở rộng về quy mô, nội dung thi, nhằm đánh giá toàn diện công tác kỹ thuật tăng, thiết giáp ở cơ sở.
 
Ngoài các nội dung thi nhận thức về công tác kỹ thuật tăng, thiết giáp; thi tình trạng kỹ thuật xe; bảo quản, bảo dưỡng xe tăng, thiết giáp; vũ khí trang bị kỹ thuật trên xe tốt; lần đầu tiên nội dung thi khu kỹ thuật, hoạt động ngày kỹ thuật, công tác chuẩn bị trước lúc xuất xe và chuẩn bị trước khi xe bơi nước, thi kho vật tư kỹ thuật tăng, thiết giáp tốt, đưa vào hội thi. Chiếm 10% tổng số xe tăng, thiết giáp toàn quân chủng tham gia hội thi, bao gồm tất cả các chủng loại xe tăng, thiết giáp và bảo đảm. Thông qua hội thi, các cơ quan, đơn vị đã huy động hàng nghìn ngày công lao động củng cố khu kỹ thuật, tu sửa xe tăng, thiết giáp; nâng cao chất lượng nền nếp công tác kỹ thuật; làm lợi hàm trăm triệu đồng từ tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; góp phần nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Hải quân.

Kết quả, Lữ đoàn hải quân đánh bộ 101 giành giải nhất khối đơn vị xe tăng, thiết giáp; Kho K858 (Cục Kỹ thuật hải quân) giành giải nhất khối các kho vật tư kỹ thuật ngành tăng, thiết giáp. Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng cờ cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc nhất hội thi, giành giải nhất, nhì, ba toàn đoàn./.