Sáng 8/11, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Sơn La khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố tỉnh Sơn La năm 2012.

Đến dự và chỉ đạo có Trung tướng Dương Đức Hòa - Ủy viên Trung ương Đảng - Tư lệnh Quân khu 2 - Trưởng ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 2 cùng đại diện Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Biên phòng và 7 tỉnh giáp danh với tỉnh Sơn La.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống khủng bố tỉnh Sơn La có chủ đề “Chuyển lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương”.

Nội dung diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, toàn bộ; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và sang thời chiến.

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ.

Thông qua diễn tập, góp phần làm chuyển biến hơn nữa về nhận thức, triển khai thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, chức năng làm tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, nhất là sự phối hợp giữa quân sự, công an, biên phòng khi có tình huống xảy ra.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra hội nghị bất thường của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng - an ninh; xác định chủ trương, đường lối và các biện pháp, cùng những đề xuất, kiến nghị thực hiện nhiệm vụ.

Ngày mai sẽ tiến hành thực hành xử trí tình huống A, thực binh bắn chiến đấu và diễn tập phòng chống khủng bố.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh Sơn La diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/11./.