Thời gian phong trào thi đua “Bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu, không ngừng sáng tạo, thi đua Quyết thắng” từ ngày 01/01/2021 đến 31/3/2021 và thời gian của đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng” từ ngày 01/01/2021 đến hết Đại hội XIII của Đảng. Nội dung bao gồm các nội dung chủ yếu như: nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng huấn luyện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối; tổ chức tốt các hoạt động.

leftcenterrightdel
Đại diện các cơ quan Sư đoàn ký kết giao ước thi đua.

Theo đó, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên luyện tập các phương án, không để bị động, bất ngờ xảy ra; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, tổ chức tập huấn các cấp đạt chất lượng và tổ chức ra quân huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả tốt ngay từ ngày đầu, tháng đầu huấn luyện; nâng cao chất lượng công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi, tích cực cải tiến chế biến bữa ăn, bảo đảm đời sống bộ đội; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; giữ vững đoàn kết gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu từng cơ quan, đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý, đặc biệt không để xảy ra mất an toàn; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước gắn với các hoạt động vui đón Tết Nguyên đán Tân Sửu; 100% đơn vị cấp tiểu đoàn có công trình chào mừng kỷ niệm hoặc sáng kiến, giải pháp công tác mới, hiệu quả, được thực hiện trong thời gian tổ chức đợt thi đua; thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương Quần đội...

 Tại buổi lễ, Hội đồng Thi đua khen thưởng Sư đoàn yêu cầu các cấp ủy, chi bộ, người chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra, góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh Hải