leftcenterrightdel
 Tuổi trẻ huyện Phú Xuyên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: N. Vàn

Là mảnh đất có truyền thống cách mạng, trên cơ sở quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Phú Xuyên đã chủ động tham mưu xây dựng hệ thống các văn kiện về chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tăng cường tiềm lực trong khu vực phòng thủ huyện gắn với thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội; trong đó, tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và quản lý chặt vũ khí trang bị kỹ thuật làm nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Theo đồng chí Thượng tá Vương Hải Hà, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phú Xuyên, phát huy vai trò nòng cốt, Ban CHQS huyện đã thường xuyên quán triệt, nắm chắc nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Trọng tâm là tham mưu cho Huyện ủy, UBND, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của huyện làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng trong các tầng lớp nhân dân; tích cực góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thực hiện phương châm xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có số lượng phù hợp, chất lượng cao, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, Phú Xuyên đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung ổn định biên chế lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Công tác trực chiến, huấn luyện hàng năm đối với các lực lượng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng kế hoạch, hiệu quả. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng vũ trang thuộc Ban CHQS huyện Phú Xuyên đã huy động gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị của Thủ đô và huyện. Các đơn vị trong toàn huyện cũng đã tiến hành đăng ký 2.247 công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ; 1.515 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với tổng số gần 3.000 người; lực lượng dự bị động viên được quản lý chặt chẽ. Huyện đã tổ chức tập huấn cho hơn 400 cán bộ quân sự xã, các đơn vị tự vệ, thôn đội trưởng; tổ chức huấn luyện cho 2.318 dân quân tự vệ, đạt 95,6%. Kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo huyện Phú Xuyên thăm và động viên thanh niên địa phương nhập ngũ năm 2020. Ảnh: Hoàng Hương 

Tìm hiểu được biết, xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Phú Xuyên đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn làm tốt các khâu, các bước, từ công tác đăng ký, quản lý nguồn đến việc sơ tuyển tại xã, khám tuyển tại huyện. Nhờ đó, liên tục trong nhiều năm qua, Phú Xuyên đã luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, chất lượng văn hóa, sức khỏe của tân binh không ngừng được nâng lên. Năm 2020, Huyện đã giao đủ chỉ tiêu 140 công dân nhập ngũ tại Trung đoàn 692 (Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội), Lữ đoàn 241 và Lữ đoàn 299 (Bộ tư lệnh quân đoàn 1). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, huyện và các xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Ngày giao nhận quân thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội của tuổi trẻ.

Sau khi công dân của huyện lên đường nhập ngũ, lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên để các chiến sĩ trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để phấn đấu, cống hiến. Nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ trong các tổ chức chính trị, xã hội; là lực lượng dự bị động viên của địa phương, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Cùng với đó, trong thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, Đảng ủy Quân sự huyện Phú Xuyên đã lãnh đạo các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực hiện tốt chế độ, chính sách người có công với cách mạng. Thực hiện Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ, Ban CHQS huyện đã tích cực tham mưu cho Hội đồng Chính sách huyện làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức xét duyệt chặt chẽ hồ sơ của các đối tượng. Quá trình chi trả bảo đảm đầy đủ, chính xác, nhanh gọn, góp phần động viên và được các đối tượng đánh giá cao. Các dịp lễ tết, các ngày kỷ niệm, Đảng ủy Quân sự huyện cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách ở các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy quân sự huyện Phú Xuyên sẽ tiếp tục duy trì, thực hịên tốt nhiệm vụ, công tác sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị thật tốt cho nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đồng thời, đẩy mạnh đổi mới phương pháp lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng huyện Phú Xuyên thực sự “mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh”./.

Phan Anh