Tại triển lãm nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được trưng bày tại triển lãm là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước, quốc tế. Các hiện vật được trưng bày theo 10 nhóm, như: Phiên bản các văn bản Hán - Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam, chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt nhà nước Việt Nam đương thời, ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX; phiên bản các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành trong thời kỳ 1954 - 1975; bộ sưu tập bản đồ chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa do Việt Nam, phương Tây công bố từ thế kỷ thứ XVII đến nay…

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm (Ảnh: infonet.vn)

Qua bản đồ và tư liệu trưng bày tại triển lãm cho thấy nhà nước Việt Nam, từ thời phong kiến đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam. Đó là một quá trình liên tục, lâu dài, diễn ra hòa bình, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là những tư liệu, bản đồ được soạn vẽ, xuất bản từ thế kỷ thứ XVI đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Triển lãm là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; là một trong những hình thức quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo, đưa thông tin trực tiếp đến với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Cảnh vệ. Qua đó, góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Trước đó, Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” đã được tổ chức tại 47 tỉnh, thành phố; 10 điểm đảo, huyện đảo và 10 đơn vị lực lượng vũ trang. Triển lãm diễn ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, số 16 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội, sẽ kéo dài từ ngày 14 đến hết ngày 16/9./.

HN