BĐBP Nghệ An phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. (Ảnh: HT)

Thời gian qua lãnh đạo các tỉnh của hai nước Việt Nam và Lào đã ban hành nhiều văn bản, thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết các vấn đề tình hình kinh tế xã hội của mỗi tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới, quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng, tăng cường phối hợp, giao ban, hội đàm, trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự hỗ trợ các thiết bị, kinh phí, phương tiện, lực lượng nhằm đấu tranh ngăn chặn tội phạm về ma túy. Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho bọn tội phạm ma túy, qua đó từng bước kiếm chế và làm giảm hoạt động của tệ nạn này…

Lực lượng chức năng hai bên biên giới của 8 tỉnh đã bắt giữ, xử lý 4.244 vụ/5.402 đối tượng thu giữ  266,8kg hêrôin, 1.395 viên và 118,64 kg ma túy tổng hợp, 7979,4kg ma túy dạng đá, 125,8kg nhựa thuốc phiện,… và nhiều tang vật có liên quan khác.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã chỉ ra những kết quả đã đạt được, nêu lên những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, đồng thời dự báo, nhận định xu hướng, diễn biến của loại tội phạm này trên tuyến biên giới Việt - Lào nói chung và qua địa bàn 8 tỉnh nói riêng, qua đó đề ra những chủ trương, giải pháp đấu tranh có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hải Thượng - Biên phòng Nghệ An