Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt là 0,25%/năm, 0,08%/năm và 0,04%/năm lên mức 2,07%/năm, 2,27%/năm và 2,74%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng lại có xu hướng giảm nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm lần lượt là 0,16%/năm và 0,21%/năm xuống mức 1,66%/năm và 1,71%/năm. 

Trong khi đó, hiện lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,2-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,5-7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,6-7,5%/năm. 

Mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với cho vay bằng USD mức lãi suất đang phổ biến ở mức 3,0-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm./.

M.P