Quảng Trị: Thúc đẩy giải ngân nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi

Thứ ba, 18/06/2024 22:07
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, hiện nay, nguồn vốn đầu tư và sự nghiệp đã được UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định phân bổ cho các sở ngành và địa phương thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 2301/UBND-KT gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Tư pháp, Thông tin truyền thông; Ban Dân tộc tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Liên minh các hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện: Hướng Hoá, Đakrông, Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh về việc tăng cường triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi.

 Người dân thôn Amor, xã A xing, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị (Ảnh: Đ.T)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, hiện nay, nguồn vốn đầu tư và sự nghiệp đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định phân bổ cho các sở ngành và địa phương thực hiện.

Để phấn đấu giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ trong năm 2024 và nguồn vốn điều chuyển năm 2022, 2023 sang thực hiện năm 2024 thuộc Chương trình, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương và địa phương, đặc biệt các văn bản tháo gỡ những khó khăn lớn của Chương trình và các dự án thành phần để triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp đã phân bổ trong năm 2024 (trong đó, riêng đối với vốn năm 2022, 2023 kéo dài sang thực hiện trong năm 2024 cố gắng giải ngân 100% trong quý II/2024 theo yêu cầu của UBND tỉnh tại văn bản số 1014/UBND- TH ngày 01/3/2024).

UBND các huyện liên quan quyết liệt, chủ động xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh việc thực hiện các dự án, nội dung không còn vướng mắc trong Chương trình. Linh hoạt, chủ động rà soát nhu cầu và khả năng thực hiện, đảm bảo thực hiện Chương trình đúng quy định và có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nội dung có quy định chưa rõ ràng, còn vướng mắc chưa thực hiện được, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND các huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì là các sở, ngành, các đơn vị chủ trì tham mưu các nội dung, tiểu dự án, dự án của Chương trình để trao đổi, giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Mặt khác, đề nghị các cơ quan chủ trì các dự án, tiểu dự án, nội dung của Chương trình hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương khi có yêu cầu, hướng dẫn kịp thời khi bộ, ngành quản lý ban hành các thông tư, văn bản hướng dẫn để các địa phương có cơ sở thực hiện.

Đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình cấp huyện, cấp xã; chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tham mưu thực hiện Chương trình, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã. Tăng cường việc nghiên cứu, nắm bắt chính xác hướng dẫn, cơ chế thực hiện các nội dung; có phân công trách nhiệm cụ thể và tăng cường công tác giao ban, trao đổi thông tin giữa các cấp, các ngành để kịp phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh./.

Hương Ly

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực