Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp

Thứ ba, 25/06/2024 10:15
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sáng 25/6, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (TP) Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ 18 nhằm họp bàn triển khai các nội dung về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố và một số nội dung về kinh tế - xã hội, công tác cán bộ.
Quang cảnh Hội nghị. 

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Thường trực Thành ủy: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Theo Chương trình được thông qua tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP và cho ý kiến về chủ đề, phương châm và đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP cũng sẽ xem xét, thảo luận về Tờ trình, báo cáo điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TP Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

Hội nghị cũng xem xét một số báo cáo và thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

Bắt tay” ngay vào việc xây dựng dự thảo lần 1

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, những nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, công tác chuẩn bị cho việc xây dựng Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP và chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu khai mạc hội nghị.  

Về chủ đề, phương châm và Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP đã chỉ đạo bộ phận giúp việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo chủ đề, phương châm và Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ TP để trình, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Đồng thời Tiểu ban Văn kiện đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy qua các thời kỳ, các chuyên gia, nhà khoa học đối với chủ đề, phương châm và Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị. Trên cơ sở đó Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến và quyết tâm đưa vào chương trình Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP hôm nay.

"Trên cơ sở ý kiến tham gia của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện “bắt tay” ngay vào việc xây dựng dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị và phấn đấu để trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ TP tại Hội nghị lần thứ 20 (tổ chức vào tháng 11/2024). Vì vậy, đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy và dự thảo Đề cương chi tiết để tham gia, đóng góp ý kiến và bày tỏ quan điểm, chính kiến đối với một số điều chỉnh, cập nhật về chủ đề, phương châm và bố cục, nội dung Đề cương chi tiết để Ban Thường vụ Thành ủy và Tiểu ban Văn kiện hoàn thiện, triển khai xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị"- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp TP năm 2024 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TP Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, đối với điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của cấp Thành phố, tháng 3/2024, Ban cán sự đảng UBND TP đã trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất chủ trương điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (đợt 1) nhằm phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công cho một số nhiệm vụ, dự án.

Đến nay, căn cứ tình hình thực tiễn kết quả giải ngân toàn Thành phố cho thấy, tiến độ thực hiện một số dự án có vướng mắc vẫn chưa được tháo gỡ, không đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời có một số dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai hoặc đã đủ thủ tục, điều kiện để bố trí vốn khởi công. Ban Cán sự Đảng UBND TP đề xuất trình HĐND TP quyết định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (đợt 2) nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên dự án hấp thụ vốn, những dự án trọng điểm, dân sinh bức xúc.

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị, nhất là Bí thư cấp ủy với thực tiễn từ cơ sở, tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân giải ngân thấp, nhất là các nguyên nhân chủ quan có tính căn cơ. Trên cơ sở đó xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của TP.

 Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Bên cạnh đó, đối với các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt, đề nghị chia sẻ kinh nghiệm để các đơn vị, địa phương khác học hỏi, cùng nhau thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2024. Đồng thời đề xuất các giải pháp, nhất là các giải pháp có tính đột phá cho các “điểm nghẽn” có tính chủ quan trong chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành. Đặc biệt, thảo luận, cho ý kiến về phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Đối với cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, Ban cán sự đảng UBND TP đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ TP ba nội dung lớn: Thứ nhất, cập nhật phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025. Thứ hai, cho chủ trương về nguyên tắc rà soát cập nhật, điều chỉnh tổng thể Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp TP làm cơ sở để Ban cán sự đảng UBND TP tiếp tục rà soát, đánh giá và đề xuất phương án điều chỉnh chính thức báo cáo Thành ủy, HĐND TP vào cuối năm 2024. Thứ ba, điều chỉnh danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025 của TP.

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung, thảo luận kỹ, cho ý kiến cụ thể về các nội dung Ban cán sự đảng UBND TP đề xuất điều chỉnh trong Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cho ý kiến về nguyên tắc rà soát tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn; đánh giá tính khả thi của các khoản thu từ đất, nguồn thu cổ phần hóa, thoái vốn DN Nhà nước, các nguồn huy động khác…

Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP đã đề ra và hoàn thành Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 sau khi được điều chỉnh.

Xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền

Về nội dung về kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật một số đảng viên theo thẩm quyền liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án/gói thầu do Công ty CP tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện từ năm 2011 - 2021 tại một số đơn vị trên địa bàn TP và tại Đảng ủy Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy theo quy định. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thông tin, ngoài các nội dung cần xin ý kiến nêu trên, tại hội nghị hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy gửi báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ TP về kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của TP 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ thêm các kết quả, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng qua. Đồng thời, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm để quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Thành phố.

“Những nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, công tác chuẩn bị cho việc xây dựng Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP. Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu.

Sau phát biểu khai mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã nghe Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo truyền đạt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030;  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản trình bày Tờ trình xin ý kiến đối với chủ đề, phương châm, Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đã trình bày Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND TP về điều chỉnh Kế hoạch năm 2024, xây dựng định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, hội nghị đã chia thành 4 tổ tiến hành thảo luận các nội dung trên.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc cho thôi chức vụ Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và các chức vụ có liên quan để nghỉ công tác và nghỉ hưu theo nguyện vọng đối với đồng chí Đinh Tiến Dũng. Bộ Chính trị cũng đã phân công đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy theo quy định. 

Thu Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực