Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hải Phòng họp lần thứ nhất

Thứ bảy, 22/06/2024 21:48
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị các thành viên Tổ Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các dự thảo kế hoạch, dự thảo văn kiện, thông báo phân công nhiệm vụ, gửi về Tổ biên tập để tổng hợp, tiếp thu tối đa và gửi lại xin ý kiến các thành viên từng văn bản, sau đó hoàn thiện Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến trước khi báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.
Quang cảnh cuộc họp. 

Sáng 22/6, Tiểu ban Văn kiện Đại hội 17 Đảng bộ thành phố Hải Phòng họp lần thứ nhất.

 Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.

Tại phiên họp, các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội 17 Đảng bộ thành phố Hải Phòng nghe công bố các quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện, các Tổ công tác của Tiểu ban. Theo đó, Tiểu ban Văn kiện do Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu, Trưởng Tiểu ban; các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Tiểu ban và các đồng chí trong các tổ công tác của Tiểu ban Văn kiện.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch xây dựng dự thảo văn kiện và các văn bản phục vụ Đại hội; Thông báo của Tiểu ban Văn kiện về phân công nhiệm vụ các thành viên; phương án chủ đề, phương châm chỉ đạo, Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và quy chế hoạt động của Tiểu ban.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Tiểu ban Văn kiện Đại hội 17 Đảng bộ thành phố có khối lượng công việc lớn, quan trọng, với nhiều thành viên tham gia, đòi hỏi tiến độ làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Dự thảo Kế hoạch xây dựng dự thảo văn kiện và các văn bản phục vụ Đại hội; phương án chủ đề, phương châm chỉ đạo, Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 17 cần thể hiện tinh thần đột phá, đổi mới, là tiền đề thực hiện mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn trung ương giao thành phố.

Đồng chí Lê Tiến Châu đề nghị các thành viên Tổ Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các dự thảo kế hoạch, dự thảo văn kiện, thông báo phân công nhiệm vụ, gửi về Tổ biên tập để tổng hợp, tiếp thu tối đa và gửi lại xin ý kiến các thành viên từng văn bản, sau đó hoàn thiện Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến trước khi báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Các Tổ Xây dựng đảng, hệ thống chính trị và HĐND, Tổ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ phối hợp Tổ biên tập, giúp việc hoàn thiện đề cương chi tiết của báo cáo chính trị sau khi Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng dự thảo Thông tri của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Đồng thời, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu kế hoạch tổ chức quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Thông tri của Ban Thường vụ Thành ủy.../.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực