Lạng Sơn: Đánh giá tình hình, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025

Thứ ba, 09/07/2024 17:04
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN)- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các đề án cũng như triển khai việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cần kịp thời báo cáo ướng mắc, khó khăn để từ đó kịp thời giải quyết; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Chiều 8/7, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2030 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2030 phát biểu kết luận hội nghị

Trong giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh có 2 ĐVHC cấp huyện và 17 ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp. Trên cơ sở phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã. Theo đó, đề án này gồm 2 đề án thành phần: Đề án sắp xếp đối với ĐVHC cấp xã thuộc 4 huyện Tràng Định, Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc Bình; Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn.

Đối với Đề án sắp xếp ĐVHC thuộc 4 huyện (12 ĐVHC thuộc huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan), Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với UBND các huyện tiến hành khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu và xây dựng dự thảo đề án. Trong tháng 3/2024, 12/12 ĐVHC cấp xã đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, kết quả đều đạt tỷ lệ trên 50% cử tri đồng ý. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri, HĐND các xã, thị trấn, các huyện và HĐND tỉnh đã thống nhất và ban hành nghị quyết tán thành chủ trương này.

Đối với Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố, ngày 19/5, 30/30 ĐVHC cấp xã thuộc hai đơn vị đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri; kết quả đều đạt tỷ lệ trên 50% cử tri đồng ý với chủ trương này.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ tiến độ, kết quả việc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC; báo cáo tiến độ, kết quả thẩm định công nhận đô thị loại V đối với thị trấn Hữu Lũng (huyện Hữu Lũng), thị trấn Thất Khê (huyện Tràng Định); đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường;... Đồng thời, các đại biểu cũng nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc đầu tư nâng cấp trụ sở xã mới sau sáp nhập xã, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, sắp xếp cán bộ dôi dư.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn đề nghị: Thời gian tới, UBND các huyện có ĐVHC sắp xếp giai đoạn 2023-2025 tiếp tục phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề án. Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện Tràng Định, Hữu Lũng hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận đô thị loại V đối với thị trấn Thất Khê và thị trấn Hữu Lũng trước ngày 12/7. Sở Nội vụ rà soát, tổng hợp toàn bộ hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc 4 huyện Hữu Lũng, Tràng Định, Lộc Bình, Văn Quan trình UBND tỉnh thẩm định và trình Bộ Nội vụ trước ngày 31/7.

Đối với việc xây dựng Đề án nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn và thành lập các phường thuộc thành phố Lạng Sơn, đồng chí đề nghị thành phố Lạng Sơn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng tham mưu về các bước, quy trình để thực hiện các nhiệm vụ về lập Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045, Chương trình phát triển đô thị, Đề án phân loại đô thị thành phố Lạng Sơn (mở rộng) và báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường.

Đồng chí cũng yêu cầu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các đề án cũng như triển khai việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện có ĐVHC thực hiện sắp xếp cần kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo, UBND tỉnh những vướng mắc, khó khăn để từ đó kịp thời giải quyết; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân./.

PD

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực