Mục tiêu đến năm 2030, Hòa Bình trở thành tỉnh phát triển khá vùng trung du và miền núi phía Bắc

Thứ ba, 18/06/2024 21:13
(ĐCSVN) – Chặng đường 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình với tinh thần tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm, lấy hiệu quả làm thước đo, không rập khuôn, gò bó, từng bước khắc phục khó khăn và vươn lên mạnh mẽ.

Ngày 18/6, đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hòa Bình.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ở địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị.

 Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy  Hòa Bình đề xuất, kiến nghị một số nội dung với Đoàn công tác.

Báo cáo cho biết, chặng đường 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình với tinh thần tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm, lấy hiệu quả làm thước đo, không rập khuôn, gò bó, từng bước khắc phục khó khăn và vươn lên mạnh mẽ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế có bước phát triển vượt bậc, từ nền kinh tế kế hoạch hóa, tự cấp, tự túc, tập quán sản xuất lạc hậu, thuần nông chuyển sang nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa; kinh tế thường xuyên tăng trưởng từ 7 - 12% qua các thời kỳ. Các ngành công nghiệp, dịch vụ dần xuất hiện và chiếm tỷ trọng ngày càng cao; thu ngân sách tăng đáng kể; xuất khẩu đạt 1,7 tỷ USD; thu nhập của người dân tăng lên. Cơ sở hạ tầng từ thành thị đến nông thôn có thay đổi lớn. Từ chỗ tỷ lệ mù chữ cao, đến nay toàn tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ cấp độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được chú trọng; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các thời kỳ; năm 2016 chiếm 24,38%, đến hết năm 2023 giảm còn 9,2%...

Đặc biệt trong 3 năm gần đây, mặc dù môi trường biến động, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỉnh đã có nhiều cố gắng thực hiện các đột phá chiến lược. Duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ở mức 4,27%... Công tác xây dựng Đảng, đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá, phân tích làm rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân qua gần 40 năm đổi mới: Năng suất lao động, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Hòa Bình còn thấp so với cả nước; sự phân hóa giàu nghèo diễn ra khá rõ giữa các tầng lớp dân cư; sự phân hóa xã hội sâu sắc giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa các nhóm nghề và nhóm người có thu nhập khác nhau; văn hóa chưa được quan tâm tương xứng với lĩnh vực kinh tế, chính trị; vướng mắc về cơ chế, chính sách cần phải tháo gỡ, tiếp tục đổi mới...; các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thời gian tới…

Kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác, tỉnh Hòa Bình đề nghị Trung ương xem xét duy trì sự ổn định về tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị; có cơ chế lựa chọn, đánh giá, sàng lọc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có chính sách đột phá trong quy hoạch, bổ nhiệm nhân tài; hoàn thiện chính sách về đầu tư công; có cơ chế ưu tiên kinh phí đầu tư hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn; chính sách phát triển mầm non ngoài công lập, đảm bảo thu nhập và đời sống cho đội ngũ nhà giáo; bổ sung nguồn lực cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hòa Bình qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương. Đồng thời chỉ ra hạn chế, khó khăn của tỉnh trong một số lĩnh vực hoạt động, gợi mở một số vấn đề để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như: Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển văn hóa, trong đó chú trọng bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Mường và nền văn hóa Hòa Bình; thực hiện phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh; chú trọng ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực cho việc hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Hòa Bình trở thành tỉnh phát triển khá vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng./.

CT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực