EVN đảm bảo cung cấp điện, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng

Thứ tư, 22/12/2021 13:00
(ĐCSVN) - Năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cố gắng cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch COVID-19.
leftcenterrightdel
Công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu - Công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. 

Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Bên cạnh việc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, quân sự, EVN đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 02/3/2021 của Đảng ủy EVN về lãnh đạo công tác quốc phòng năm 2021, văn bản số 8356/EVN-KTTT ngày 23/12/2020 về việc hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện công tác quốc phòng năm 2021, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự EVN theo Quyết định số 1630/QĐ-EVN ngày 17/11/2020 theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng để công tác chỉ đạo điều hành được kịp thời, đúng quy định.

Cũng trong năm 2021, EVN thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền cho CBCNV và người lao động thông qua lồng ghép vào các hội nghị sơ kết, tổng kết về công tác chuyên môn.

Lực lượng tự vệ tại mỗi đơn vị được kiện toàn, xây dựng phù hợp với thực tế. Đặc biệt, tại các nhà máy thủy điện Lai Châu, Ialy, đã chủ động phối hợp với các bộ tư lệnh, bộ chỉ huy quân sự địa phương để xây dựng lực lượng tự vệ theo đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Tổng số tự vệ toàn EVN hiện nay trên 7.700 người; được xây dựng 1 tiểu đoàn, 11 đại đội, 169 trung đội và 615 tiểu đội. Lực lượng này luôn chủ động phối hợp với các đơn vị trên địa bàn trong việc bảo đảm an ninh trật tự theo sự chỉ huy của cơ quan quân sự địa phương; tham gia đội phòng cháy chữa cháy của đơn vị; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, bảo vệ phòng chống cháy rừng, phối hợp bảo vệ biên giới với bộ đội biên phòng.

EVN cũng đã thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên; đồng thời, thực hiện tốt lệnh động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân dự bị theo kế hoạch của cơ quan quân sự địa phương và các đơn vị nhận nguồn; quản lý nguồn nhập ngũ, chấp hành nghiêm công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự; tổ chức tiếp nhận và thực hiện đúng chế độ, chính sách, ưu tiên sắp xếp việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan.

Tập trung cấp điện cho các vùng trọng điểm

Tính đến nay, ngành Điện với nòng cốt là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đã đưa điện lưới quốc gia về tới 100% số xã và 99,65% số hộ dân có điện, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 99,45%.

EVN đã tập trung cấp điện cho các vùng trọng điểm về an ninh quốc phòng như: Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ, đảm nhận cấp điện cho 11/12 huyện đảo, tiếp nhận bàn giao hệ thống điện trên huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Từ đó, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, một thành tựu mà không nhiều quốc gia trên thế giới đạt được.

Năm 2021, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đội ngũ cán bộ, công nhân viên EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép vừa đảm bảo cung cấp điện trong mọi tình huống để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; thực hiện việc giảm giá điện cho các cơ sở y tế, xét nghiệm, cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19, khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19,  với số tiền trên 3.550 tỷ đồng.

Sẵn sàng cho năm 2022

EVN xác định nhiệm vụ đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội gắn bó chặt chẽ với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh. Trong năm 2022, EVN sẽ tiếp tục xây dựng, huấn luyện, hoạt động của tự vệ; chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan quân sự địa phương kiện toàn lực lượng tự vệ.

EVN cam kết thực hiện nghiêm túc việc động viên, tuyển quân theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và theo hướng dẫn của cơ quan quân sự địa phương; chỉ đạo các đơn vị đảm bảo 100% kinh phí cho công tác quốc phòng, quân sự; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động “đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”; vận động CBCNV đóng góp kinh phí chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo…/.

TL
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực