leftcenterrightdel

Cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo EVN và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng 25/9

9

Cơ sở pháp lý để EVN thực hiện chủ trương đầu tư dự án cấp điện lưới quốc gia cho huyện Côn Đảo là văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 và Thông báo số 61/TB-VPCP ngày 25/3/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Dự án được triển khai theo Nghị quyết của Quốc hội số 29/2021 ngày 28/7/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đề nghị của Chính phủ. Trong đó có dự án kéo điện lưới quốc gia cho huyện Côn Đảo với tổng mức đầu tư là 4.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 là hơn 2.526 tỷ đồng.

EVN giao cho Ban QLDA điện 3 (EVNPMB 3) thực hiện các thủ tục đầu tư dự án. Dự kiến, từ TBA 220kV Vĩnh Châu (Sóc Trăng), xây dựng đường dây trên không dài 13km dọc theo bờ biển đến xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) và ra biển tại điểm tiếp bờ Sóc Trăng. 

Từ điểm tiếp bờ Sóc Trăng, xây dựng đường dây trên biển dài khoảng 14km, sử dụng móng cọc bêtông dự ứng lực. Từ điểm kết thúc đường dây trên không trên biển, sẽ chuyển tiếp xuống cáp ngầm xuyên biển (khoảng 70km), đến điểm tiếp bờ bãi Ông Đụng (Côn Đảo). Từ điểm tiếp bờ này, sẽ xây dựng tuyến cáp ngầm (khoảng 6km) dọc theo đường xuyên rừng và đường Phan Chu Trinh (nhằm tránh ảnh hưởng đến rừng).

Tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết: Với những kinh nghiệm trong nhiều dự án đưa điện ra đảo trước đây, tập đoàn sẽ nỗ lực hết sức để triển khai dự án này đáp ứng tiến độ theo đề nghị của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để sớm hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án, cũng như mục tiêu tiến độ hoàn thành công trình cấp điện cho huyện Côn Đảo vào năm 2025, EVN kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thống nhất về phạm vi, quy mô dự án, sớm hoàn thành hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch dự án và trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong tháng 10/2021. Đồng thời, tỉnh cần thống nhất với EVN về việc chọn vị trí đặt TBA 110kV Côn Đảo, hỗ trợ EVN/EVNPMB 3 trong quá trình thỏa thuận tuyến, hoàn thành các thủ tục liên quan đến chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) và công tác giải phóng mặt bằng. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ EVN trong quá trình các bộ/ngành tổ chức thẩm định hồ sơ xin chủ trương đầu tư của dự án.

EVN kiến nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bổ sung dự án vào Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2021-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm căn cứ phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm và triển khai công tác bồi thường GPMB của dự án.

Theo ông Lê Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhu cầu sử dụng điện tại huyện Côn Đảo tăng rất nhanh do tốc độ phát triển du lịch tăng trưởng mạnh. Đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo đồng thời phát triển kinh tế biển và góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh biển đảo. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đặt đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cơ bản thống nhất với những phương án mà EVN/EVNPMB 3 đã xây dựng. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất, chung tay cùng với EVN để hoàn thành các thủ tục đầu tư cho dự án.

Ông Lê Ngọc Khánh cũng yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện Côn Đảo phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của EVN, các đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Do tính chất quan trọng của dự án này, ông Lê Ngọc Khánh đề nghị tỉnh và EVN sẽ thường xuyên họp giao ban tiến độ để nắm bắt tình hình chung của dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

pv