Kỳ 3: Đến năm 2025, khách hàng sử dụng điện có thể tương tác “mọi lúc, mọi nơi” trên không gian số

Thứ tư, 10/11/2021 09:31
(ĐCSVN) - Ngày 11/01/2021, Đảng ủy EVN ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU về việc “Thực hiện chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Nghị quyết nêu rõ: xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành năm 2022.

Chuyển đổi các hoạt động chưa được số hóa thành số hóa; các hoạt động còn thủ công, chưa tự động thành tự động, áp dụng các công nghệ mới thay cho các công nghệ cũ lạc hậu, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động trong toàn Tập đoàn. 

Hiện thực hóa Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 11/01/2021 của Đảng ủy Tập đoàn, ngày 17/2, Hội đồng thành viên EVN đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-HĐTV ngày 17/2/2021 phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2022, tính đến năm 2025; trong đó, lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) đã được cụ thể hóa thành những mục tiêu cụ thể.

leftcenterrightdel
 

Hồng Hoa - Nguyễn My
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực