Dưới đây là toàn văn công điện
leftcenterrightdel
 

PV