Lai Châu cần khai thác các nguồn lực để phát triển

Thứ bảy, 05/10/2019 23:14
(ĐCSVN)- Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, trong thời gian tới, Lai Châu tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng Lai Châu trở thành tỉnh phát triển khá tronng khu vực.

Lai Châu có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội vùng biên

Thu ngân sách của Lai Châu tăng gấp 62 lần so với năm 2004

Xây dựng Lai Châu ngày càng giàu đẹp

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Tối 5/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất lần thứ hai.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Nguyên Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương trong cả nước; lãnh đạo tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng...

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm của đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu ôn lại những mốc son trong chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh. Đồng chí  nêu rõ: Là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, quê hương của 20 dân tộc anh em, có truyền thống lịch sử, giàu lòng yêu nước, cách mạng, là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh và bảo vệ biên giới quốc gia. Cách đây 110 năm, ngày 28/6/1909, tỉnh Lai Châu được thành lập. Trải qua các giai đoạn lịch sử, đồng bào các dân tộc Lai Châu luôn phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cùng quân và dân cả nước kiên cường đấu tranh giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Sau 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là sau 15 năm chia tách, thành lập, Lai Châu đã có những bước phát triển vượt bậc với những thành tựu quan trọng: Kinh tế phát triển khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; so với năm 2004, thu ngân sách địa phương đạt trên 2000 tỷ đồng, tăng 62 lần; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng, tăng 13 lần… Tiềm năng, lợi thế của tỉnh về phát triển công nghiệp, dịch vụ đã và đang được khai thác, phát huy hiệu quả. Nhiều dự án thủy điện được đầu tư xây dựng, đặc biệt là thủy điện Lai Châu, Huổi Quảng, Bản Chát hoàn thành phát điện đóng góp quan trọng cho ngân sách địa phương. Để thực hiện các dự án thủy điện quốc gia và các dự án thủy điện khác trên địa bàn, Lai châu đã tập trung di dân tái định cư cho gần 10.000 hộ dân.


Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; hệ thống giao thông nông thôn, đường liên vùng, liên tỉnh ngày càng hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống, sản xuất của Nhân dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 25%. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc…

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh không ngừng được nâng lên; tổ chức đảng và đảng viên ngày càng lớn mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, gắn bó, tận tụy với nhân dân, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả...

Bí thư Giàng Páo Mỷ khẳng định: Nhìn lại chặng đường 110 năm qua, chúng ta vô cùng tự hào về những thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được. Trong chặng đường ấy, với 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh luôn giữ vai trò tiên phong, lãnh đạo quân và nhân dân các dân tộc Lai Châu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công và thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của đảng ta, dân tộc ta.

“Những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đạt được trong thời gian qua đã cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là bài học về củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng bộ; là sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn địa phương trong từng giai đoạn cách mạng. Đó là bài học về quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị và tổ chức; bài học về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Những bài học lịch sử trên đang tiếp tục tạo nền tảng, sức mạnh và động lực quan trọng để Lai Châu vươn lên tầm cao mới trong những chặng đường tiếp theo” – Bí thư Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lai Châu đạt được thời gian qua. Tuy  nhiên, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng,  Lai Châu vẫn là một tỉnh khó khăn nhất cả nước. Quy mô kinh tế nhỏ, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; văn hóa – xã hội có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn một số nhân tố phức tạp…

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, trong thời gian tới, Lai Châu tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng Lai Châu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực. Muốn thế, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và đồng bào các dân tộc của tỉnh Lai Châu cần phát huy truyền thống văn hoá, lịch sử của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quyết tâm phấn đầu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

 

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất
lần thứ 2 cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lai Châu.

Tỉnh cần tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, thu hút các nguồn lực, trọng tâm là phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng di dân tái định cư.... Phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống. Tăng cường quan hệ đối ngoại, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của tỉnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác ổn định lâu dài.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đặc biệt nhấn mạnh, tỉnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ cấp cơ sở…có tri thức, năng động, sáng tạo và có ý chí, nghị lực...

Nhân dịp này, ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất lần thứ 2 cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lai Châu.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm đã diễn ra Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Lai Châu – Niềm tin và khát vọng" được chia làm 3 chương: Lai Châu – Những chặng đường đầu tiên, sức sống Lai Châu và Lai Châu khát vọng tương lai. Chương trình khẳng định những thành tựu của tỉnh Lai Châu qua từng thời kỳ, thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện khát vọng vươn xa, đưa Lai Châu tiến tới trở thành một tỉnh khá trong khu vực./.

 

NM

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực