Các Nghị quyết được công bố lần này gồm: Nghị quyết số 10/2021/QH15 bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 11/2021/QH15 bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 12/2021/QH15 bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 14/2021/QH15 bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 15/2021/QH15 bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

leftcenterrightdel
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự. Ảnh: TH. 

Theo đó, Quốc hội quyết nghị: Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4.2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng  Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4.2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cô%3ḅng hòa xã hô%3ḅi chủ nghĩa Viê%3ḅt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quốc hội cũng quyết nghị: Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4.2021), giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua./.

 

 

TH