Hà Tĩnh còn thiếu 18 đại biểu HĐND cấp xã phải bầu thêm ở 12 đơn vị bầu cử

Thứ bảy, 28/05/2016 14:11
Tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, hoạt động bầu cử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn khi tại 1.672 khu vực bỏ phiếu, cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đạt 99,66%. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, dư luận trong nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Cử tri tỉnh Hà Tĩnh đã bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội/13 ứng cử viên; bầu đủ 55 đại biểu HĐND tỉnh/92 ứng cử viên (người trúng cử có tỷ lệ phiếu cao nhất đạt 94,69%, thấp nhất đạt 74,08%); bầu đủ 466 đại biểu HĐND huyện/735 ứng cử viên. Theo ấn định của thường trực HĐND cấp xã thì còn thiếu 18 đại biểu HĐND cấp xã phải bầu thêm ở 12 đơn vị bầu cử.

Danh sách 55 đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021:

Đơn vị bầu cử số 1 (thị xã Kỳ Anh):

1. Ông Nguyễn Quốc Hà với tỷ lệ phiếu bầu đạt 85,06%

2. Ông Hà Văn Hùng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 83,14%

3. Ông Đặng Văn Thành với tỷ lệ phiếu bầu đạt 84,97%

4. Ông Dương Tất Thắng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 81,91%

Đơn vị bầu cử số 2 (huyện Kỳ Anh):

1. Ông Nguyễn Văn Danh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 90,10%

2. Ông Trần Văn Kỳ với tỷ lệ phiếu bầu đạt 86,45%

3. Ông Lê Văn Sao với tỷ lệ phiếu bầu đạt 85,95%

4. Bà Nguyễn Thị Bích Sơn (Nguyễn Thị Hoài Sơn) với tỷ lệ phiếu bầu đạt 78,11%

Đơn vị bầu cử số 3 (huyện Cẩm Xuyên):

1. Ông Đoàn Đình Anh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 81,04%

2. Ông Đặng Quốc Cương với tỷ lệ phiếu bầu đạt 93,00%

3. Bà Lê Thị Quỳnh Hoa với tỷ lệ phiếu bầu đạt 80,00%

4. Bà Nguyễn Thị Nhuần với tỷ lệ phiếu bầu đạt 80,20%

5. Ông Trần Nhật Tân với tỷ lệ phiếu bầu đạt 80,26%

Đơn vị bầu cử số 4 (thành phố Hà Tĩnh)

1. Ông Nguyễn Xuân Lâm (Thích Quảng Nguyên) với tỷ lệ phiếu bầu đạt 85,50%

2. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 91,58%

3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt với tỷ lệ phiếu bầu đạt 82,77%

4. Ông Lê Đình Sơn với tỷ lệ phiếu bầu đạt 92,76%

5. Ông Nguyễn Đình Thọ với tỷ lệ phiếu bầu đạt 77,16%

Đơn vị bầu cử số 5 (huyện Thạch Hà):

1. Ông Trần Việt Hà với tỷ lệ phiếu bầu đạt 90,61%

2. Bà Phan Thị Tố Hoa với tỷ lệ phiếu bầu đạt 80,54%

3. Ông Trần Hậu Tám với tỷ lệ phiếu bầu đạt 83,28%

4. Ông Bùi Xuân Thập với tỷ lệ phiếu bầu đạt 90,13%

5. Bà Nguyễn Thị Nữ Y với tỷ lệ phiếu bầu đạt 90,70%

Đơn vị bầu cử số 6 (huyện Can Lộc):

1. Ông Võ Hồng Hải với tỷ lệ phiếu bầu đạt 90,10%

2. Ông Đặng Quốc Khánh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 93,14%

3. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga với tỷ lệ phiếu bầu đạt 82,60%

4. Ông Bùi Nhân Sâm với tỷ lệ phiếu bầu đạt 80,30%

5. Ông Nguyễn Hữu Thông với tỷ lệ phiếu bầu đạt 81,23%

Đơn vị bầu cử số 7 (huyện Lộc Hà):

1. Ông Trần Tú Anh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 90,65%

2. Ông Nguyễn Minh Đức với tỷ lệ phiếu bầu đạt 85,31%

3. Ông Nguyễn Huy Hùng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 85,47%

4. Bà Trương Thanh Huyền với tỷ lệ phiếu bầu đạt 89,14%

Đơn vị bầu cử số 8 (thị xã Hồng Lĩnh):

1. Ông Hoàng Trung Dũng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 84,39%

2. Ông Nguyễn Văn Hổ với tỷ lệ phiếu bầu đạt 79,14%

3. Bà Đào Thị Anh Nga với tỷ lệ phiếu bầu đạt 74,08%

Đơn vị bầu cử số 9 (huyện Nghi Xuân):

1. Ông Trần Trung Dũng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 86,95%

2. Ông Trần Báu Hà với tỷ lệ phiếu bầu đạt 87,87%

3. Bà Nguyễn Thị Nhi với tỷ lệ phiếu bầu đạt 77,82%

4. Ông Nguyễn Trọng Nhiệu với tỷ lệ phiếu bầu đạt 78,55%

Đơn vị bầu cử số 10 (huyện Đức Thọ):

1. Bà Nguyễn Thị Gái với tỷ lệ phiếu bầu đạt 85,83%

2. Ông Trần Viết Hậu với tỷ lệ phiếu bầu đạt 82,06%

3. Bà Cù Thị Bích Ngọc với tỷ lệ phiếu bầu đạt 78,09%

4. Ông Nguyễn Văn Việt với tỷ lệ phiếu bầu đạt 86,55%

Đơn vị bầu cử số 11 (huyện Hương Sơn):

1. Ông Đinh Nho Hậu với tỷ lệ phiếu bầu đạt 79,72%

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương với tỷ lệ phiếu bầu đạt 79,20%

3. Ông Võ Văn Phúc với tỷ lệ phiếu bầu đạt 85,43%

4. Ông Trần Ngọc Thanh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 79,30%

5. Ông Đặng Quốc Vinh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 80,48%

Đơn vị bầu cử số 12 (huyện Vũ Quang):

1. Ông Nguyễn Trí Lạc với tỷ lệ phiếu bầu đạt 90,91%

2. Ông Trịnh Văn Ngọc với tỷ lệ phiếu bầu đạt 94,69%

3. Ông Đỗ Khoa Văn với tỷ lệ phiếu bầu đạt 90,02%

Đơn vị bầu cử số 13 (huyện Hương Khê):

1. Bà Nguyễn Thị Việt Hà với tỷ lệ phiếu bầu đạt 88,64%

2. Ông Nguyễn Thế Hoàn với tỷ lệ phiếu bầu đạt 90,06%

3. Ông Lê Ngọc Huân với tỷ lệ phiếu bầu đạt 93,05%

4. Ông Đặng Ngọc Sơn với tỷ lệ phiếu bầu đạt 93,46%./.

 

Hoàng Ngà/TTXVN
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực