leftcenterrightdel
Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong (giữa) chủ trì buổi họp báo. 

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 241-KH/TU, ngày 20/6/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trong 2,5 ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức long trọng và thành công tốt đẹp.

Đại hội thực hiện các nội dung theo chương trình đã được Đại hội biểu quyết thông qua; 348 đại biểu được triệu tập thay mặt cho 49.594 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã có mặt đầy đủ tham dự Đại hội. Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV trình Đại hội, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; thảo luận tham gia ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, góp ý tại Đại hội đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, gồm 50 đồng chí, giảm 2 đồng chí (chiếm 3,8%) so với nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó, tái cử 33 đồng chí (chiếm 66%); tuổi trẻ 5 đồng chí (10%), nữ 7 đồng chí (14%); tham gia cấp ủy lần đầu 17 đồng chí (34%); dân tộc thiểu số 17 đồng chí (34%).

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, các đại biểu đã tiến hành bầu 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Trong đó: Nữ 1 đồng chí (6,66%); tham gia lần đầu 7 đồng chí (46,6%); dân tộc thiểu số 3 đồng chí (20%)

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVI; đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV và đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVI. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí,  đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Tỉnh ủy viên giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại Đại hội, 100% đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội, với những nội dung chủ yếu như: tán thành Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV trình Đại hội; thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá XV; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng….

Đáng chú ý, trong 24 mục tiêu chủ yếu đến năm 2025 có 3 mục tiêu lần đầu tiên được đưa vào Nghị quyết Đại hội, đó là: Mục tiêu thứ (21) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt trên 80%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh đạt trên 50%. Mục tiêu thứ (22) Hằng năm tỷ lệ các xã phường, thị trấn đạt xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt trên 80%; tỷ lệ giải quyết các vụ án đạt trên 90%. Hằng năm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). Mục tiêu (23) Tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo được thẩm tra, xác minh, kết luận và ban hành quyết định giải quyết trong thời hạn quy định cấp tỉnh đạt trên 95%; cấp huyện đạt trên 90% và cấp xã đạt trên 80%.

Nghị quyết đề cập rõ 9 nhiệm vụ, giải pháp; 7 nhiệm vụ trọng tâm; 2 lĩnh vực đột phá để thực hiện các mục tiêu đề ra. Trong đó, 2 lĩnh vực đột phá là: phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị lớn; hạ tầng thông tin viễn thông, hạ tầng số;  Phát triển du lịch, dịch vụ, trong đó tập trung khu du lịch thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai, Bắc Hà, Y Tý (huyện Bát Xát)...

Đại hội đã thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Mục đích của Chương trình hành động là nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cán bộ, nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Chương trình hành động đã đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, thể thao, truyền thông, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Lào Cai; thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tư pháp; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và 18 Đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

leftcenterrightdel
 Tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí tân Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong khẳng định: Đại hội đã thành công tốt đẹp. Những kết quả đạt được tại Đại hội đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành. Người dân Lào Cai có thể tự hào về điều này, song không vì thế mà tự mãn, tự bằng lòng với những gì đã đạt được mà cần tiếp tục phấn đấu, vươn lên vì sự phát triển chung của tỉnh./.

Nhóm PV