Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội XII của Đảng

Chủ nhật, 24/01/2016 16:09
(ĐCSVN)- Ngày 24-01-2016, Đại hội làm việc cả ngày tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Đại hội XII của Đảng

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Đại hội XII của Đảng

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Hôm nay (24/1), Đại hội làm việc tại đoàn để thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH Trung ương khóa XII


 

Các đại biểu trao đổi bên hành lang Đại hội XII của Đảng

Buổi sáng

- Các đại biểu tiếp tục thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; nghiên cứu danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết).

- Tiến hành ứng cử, đề cử thêm nhân sự (ngoài danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đề cử).

- Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử.

- Đoàn Thư ký Đại hội xin ý kiến về dự kiến những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XII.

Đầu giờ buổi chiều, Đoàn Chủ tịch gửi Báo cáo tổng hợp về nhân sự ứng cử, đề cử tới các đoàn.

- Các đại biểu tiến hành việc xin rút ý kiến ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử.

- Các Trưởng đoàn báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội về danh sách nhân sự xin rút khỏi danh sách đề cử.

Nhóm PV

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực