leftcenterrightdel
Hoạt động giao dịch tại Vietcombank trong bối cảnh COVID-19 

Kể từ khi phát hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 1/2020, đến nay, nước ta đã trải qua 4 đợt bùng phát dịch COVID-19, gây ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước và toàn thể hệ thống chính trị các cấp đã và đang từng ngày, từng giờ đồng lòng chung sức, tập trung trí tuệ, nhân sự và nguồn lực vào công cuộc “chống dịch như chống giặc” với hàng loạt quyết sách được ban hành để đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh, tiếp tục duy trì phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ công bố dịch bệnh quốc gia tháng 01/2020, xác định dịch COVID-19 (lúc đó còn có tên là nCoV/SARS-COV-2…) Ban Lãnh đạo Vietcombank đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo BCP COVID-19 của Vietcombank với chức năng của Ban chỉ đạo đảm bảo kinh doanh liên tục và thực hiện các công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT trực tiếp là Trưởng Ban, Tổng Giám đốc là Phó Trưởng ban thường trực, cùng các thành viên là thành viên Ban lãnh đạo, Trưởng một số phòng/ban/trung tâm liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19. Bên cạnh Ban Chỉ đạo ở Trụ Sở chính, một mảng lưới các Tiểu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 do Trưởng Đơn vị trực tiếp là Trưởng Tiểu ban. Tất cả các chi nhánh và các phòng ban/trung tâm, công ty con trong hệ thống Vietcombank đã thành lập các Tiểu ban Đồng thời, Vietcombank cũng đã ban hành Kế hoạch kinh doanh liên tục của ngân hàng nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch. Trên cơ sở đó, Vietcombank đã tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND/Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương và các cơ quan có thẩm quyền khác.

Trên cơ sở bám sát các chỉ thị, văn bản điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Đảng ủy khối DNTW, UBND Thành phố Hà Nội và Ngân hàng nhà nước, thường xuyên phân tích và đánh giá các ảnh hưởng tới VCB và đề xuất giải pháp trình Ban Lãnh đạo phê duyệt triển khai. Công tác báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần tình hình triển khai và báo cáo khẩn cấp tình hình biến động nhân sự cũng được quy định và thực hiện đầy đủ nhằm giúp cho Ban Chỉ đạo cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và thực tế triển khai tại VCB để có định hướng và chỉ đạo triển khai phù hợp, kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh tại VCB, đảm bảo hai mục tiêu đề ra, bao gồm: (i) Phòng chống dịch, hạn chế lây nhiễm và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người lao động và khách hàng của VCB; (ii) Duy trì hoạt động liên tục đáp ứng nhu cầu dịch vụ thiết yếu của người dân và doanh nghiệp đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh doanh và quản trị ngân hàng trong tình hình mới.

Đến nay, Vietcombank đã ban hành trên 60 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp với quy định của các cơ quan chức năng và theo từng giai đoạn diễn biến dịch bệnh; xây dựng bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch để các đơn vị trong toàn hệ thống tổ chức đánh giá, chủ động kiện toàn, bổ sung các biện pháp phòng chống dịch; thường xuyên tổ chức diễn tập, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch; tổ chức nhiều cầu truyền hình/họp trực tuyến để hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời các biện pháp ứng phó khi phát sinh các tình huống cấp bách, tạo cơ hội cho các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh với mục tiêu trên hết là đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động đồng thời duy trì hoạt động liên tục và phát triển bền vững.

Một hệ thống đồng bộ các văn bản triển khai các nội dung chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các giải pháp hỗ trợ về phòng chống dịch bệnh đã được hình thành tại VCB bao gồm: (i) hệ thống các giải pháp phòng dịch và ứng phó (siết chặt các quy định về phòng chống dịch, chuẩn bị các điều kiện dự phòng, bố trí làm việc từ xa, làm việc theo ca, làm việc tại địa điểm dự phòng, tổ chức tiêm chủng, xét nghiệm chủ động, diễn tập; tổ chức triển khai các phương án 3 tại chỗ, 2 điểm đến 1 cung đường; chủ động thu hẹp mạng lưới hoạt động tại một số địa bàn, các biện pháp ứng phó khẩn cấp khi phát sinh F0, F1, F2), (ii) hệ thống các chính sách hỗ trợ (chính sách về nhân sự (chấm công linh hoạt, khuyến khích tiêm chủng), chính sách tài chính (hỗ trợ chi phí triển khai thuê địa điểm nghỉ ngơi, tham gia điều phối phòng chống dịch, hỗ trợ phúc lợi khi tham gia các phương án 3-2-1, hỗ trợ đối với cán bộ là F0), (iii) hệ thống giải pháp công nghệ hỗ trợ (VPN, chương trình thông tin tiêm chủng), và (iv) các hoạt động kiểm tra đối với Chi nhánh.

leftcenterrightdel
 Hoạt động giao dịch tại Vietcombank trong bối cảnh COVID-19

Công tác phòng chống COVID-19 tại Vietcombank ở cả phương diện phòng (các phương án dự phòng về nhân sự, y tế kinh doanh và công tác tiêm chủng) và chống (ứng phó với tình huống khẩn cấp) đã được Đảng ủy - Ban Lãnh đạo, trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo cao nhất chỉ đạo sát sao, liên tục. Đối với các khu vực có nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp Ban lãnh đạo đã tổ chức họp với các Chi nhánh/Đơn vị/Công ty trên các địa bàn và chỉ đạo nhiều lần kể từ khi bùng phát các đợt dịch không quản ngại đêm ngày. Nhìn rộng ra đến ngay cả các cấp Trung ương như Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 cũng tổ chức họp với các tỉnh/thành phố thậm chí đến cấp phường xã, việc Vietcombank có các hình thức tổ chức họp tương tự các qua các phương thức tiên tiến như cầu truyền hình và hệ thống hội nghị trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams cho các nhân sự làm việc từ xa ngay từ sớm đã thể hiện tầm nhìn của Đảng ủy - Ban Lãnh đạo Vietcombank có tính bao quát và tinh thần ứng xử cẩn trọng ở mức độ cao cho cả hệ thống.

Trong đó đặc biệt đã đạt kết quả tốt liên quan đến việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19, vì đây là giải pháp căn cơ nhất để đối phó với dịch bệnh. Các Đơn vị đã đã tham mưu cho Ban Lãnh đạo để tổ chức công tác tiêm chủng cho toàn hệ thống Vietcombank theo phương châm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Tính tới nay, hơn đa số cán bộ nhân viên VCB trên toàn hệ thống đã được tiêm mũi 1 vắc xin và đang tiến tới hoàn thiện tiêm mũi 2; trong đó riêng tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có kết quả tiêm chủng tương đương với kết quả chung của toàn Thành phố. Kết quả tiêm chủng nêu trên cũng đã cho thấy việc tiêm vắc-xin đã mang lại hiệu quả rất đáng khích lệ, khi có cán bộ trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, tuy nhiên tình trạng do hầu hết đã tiêm vắc-xin đều nên bệnh không chuyển nặng, hiện nay sức khỏe đều tương đối ổn định, chỉ có biểu hiện bệnh khá nhẹ như ho, đau họng, sốt nhẹ, mất vị giác.

Bên cạnh đó, Vietcombank cũng là một trong số ít các đơn vị có phần mềm chương trình được tin học hóa đồng bộ để chuẩn hóa thông tin tiêm chủng của tất cả các cán bộ theo chuẩn dữ liệu của Bộ Y tế, tạo điều kiện nâng cao chất lượng quản lý nhân sự và hỗ trợ cho cán bộ trong quá trình tiêm chủng.

Vietcombank đã triển khai trang cấp thiết bị bảo hộ; hỗ trợ từ nguồn phúc lợi để cán bộ chủ động trang bị các phương tiện phòng chống dịch. Tổ chức xét nghiệm với chi phí do cơ quan chi trả cho cán bộ nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh; thanh toán chi phí lưu trú cho các cán bộ gặp khó khăn về đi lại giữa các địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-Tg; hỗ trợ để cán bộ có điều kiện cách ly tốt và thanh toán chi phí cho cán bộ thuộc diện F1. Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong suốt thời gian dịch bệnh.

Vietcombank đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể các Đơn vị trong toàn hệ thống để xây dựng phương án “3 tại chỗ” và “2 địa điểm, 1 cung đường”; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết, chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đại bộ phận cán bộ nhân viên và các Đơn vị trong toàn hệ thống có tình hình tâm lý ổn định, tin tưởng vào khả năng lãnh đạo và năng lực phòng chống dịch của hệ thống VCB; từ đó an tâm công tác, tích cực và có ý thức tham gia phòng chống dịch tốt.

Song song với công tác phòng chống dịch hiệu quả, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp điều hành kinh doanh nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả. Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các đơn vị trong toàn hệ thống, hoạt động kinh doanh 8 tháng đầu năm 2021 của Vietcombank đã đạt được những kết quả tích cực, là ngân hàng có quy mô tăng trưởng tín dụng và hiệu quả kinh doanh cao nhất trong ngành ngân hàng. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, nợ xấu ở mức dưới 1% trên tổng dư nợ. Vietcombank cũng đã triển khai mạnh mẽ các giải pháp đồng hành hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn của dịch bệnh với quy mô giảm lãi cả năm 2021 dự kiến lên tới 7.000 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Ban Lãnh đạo Vietcombank trao biển tượng trưng 5 tỷ đồng cho bệnh viện K phòng chống dịch COVID-19 

Công tác an sinh xã hội cũng được hệ thống hết sức quan tâm với sự tập trung vào hỗ trợ công tác phòng dịch, từ hỗ trợ trang bị cho các đơn vị y tế cho đến ủng hộ vào Quỹ vaccine Covid-19 do Chính phủ thành lập, với tổng số tiền đã ủng hộ lên tới 400 tỷ đồng.

Tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, ĐBSCL, Đông Nam Bộ và một số tỉnh duyên hải miền Trung vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Việc tăng cường giãn cách trong những ngày qua đã đạt kết quả nhất định, thêm một số tỉnh, thành phố đẩy lùi, ngăn chặn được dịch bệnh, các ca tử vong hiện đang có xu hướng giảm, song phải xác định tính chất phức tạp, khó lường, khốc liệt của dịch bệnh hiện nay và việc chưa hoàn toàn kiểm soát được ở một số địa phương để tiếp tục có biện pháp phù hợp. Nhiều điểm giao dịch của Vietcombank trong thời gian đã bị phong tỏa, ngừng hoạt động, hoạt động của khách hàng gặp rất nhiều khó khăn và phát sinh nhiều tình huống cần xử lý chưa có tiền lệ, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các Chi nhánh và Trụ sở chính.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, bài bản kế hoạch dự phòng kinh doanh liên tục bao gồm các nội dung chính như sau:

-      Về an toàn y tế: triển khai thường xuyên các biện pháp về y tế, tuân thủ 5K (vệ sinh khử trùng tại địa điểm làm việc, hệ thống máy ATM, phương tiện vận chuyển cán bộ, tài sản; tăng cường các phương tiện phòng hộ về y tế cho cán bộ và khách hàng…), các quy định về hạn chế di chuyển tới vùng dịch, quy định về tổ chức các cuộc họp, đi công tác, hạn chế tập trung đông người… Đặc biệt, công tác tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống tiếp tục được chú trọng tổ chức thực hiện để đảm bảo tăng độ phủ mũi tiêm thứ 2 cho toàn bộ nhân sự Vietcombank.

-      Về nhân sự và kinh doanh: Xây dựng phương án dự phòng nhân sự sẵn sàng cho từng kịch bản; triển khai làm việc từ xa, làm việc theo ca, làm việc tại địa điểm dự phòng của các trụ sở kinh doanh theo tỷ lệ phù hợp với diễn biến của dịch; Ban hành các chính sách hỗ trợ đảm bảo quyền lợi của người lao động và đoàn viên công đoàn; Xây dựng phương án, chuẩn bị và kích hoạt phương án “3 tại chỗ”, “2 địa điểm 1 cung đường” tại một số địa bàn rủi ro cao và diễn biến dịch bệnh phức tạp; Nắm bắt và xử lý kịp thời những vướng mắc, bất cập nếu có trong quá trình triển khai.

-      Về truyền thông: Thường xuyên quán triệt đến các đơn vị về việc tổ chức truyền thông nội bộ để yêu cầu tất cả các cán bộ nêu gương tuân thủ các quy định phòng chống dịch, ký cam kết tuân thủ với ngân hàng, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, động viên tinh thần cán bộ cùng chung tay vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu kép. Vietcombank cũng phát hành bản tin COVID-19 hàng tuần (thực hiện từ năm 2020), liên tục cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, chủ trương của các cấp có thẩm quyền và các chính sách, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ dành cho cán bộ, người lao động của Vietcombank, hướng dẫn các phương thức bảo vệ và phòng chống dịch an toàn. Tổ chức các hoạt động phong trào thông qua các tổ chức đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên…), các cuộc thi nội bộ để khích lệ và nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ.

Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát vẫn ở mức cao, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân. Trong giai đoạn mới, Việt Nam cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, cần quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, phát hiện sớm, cách ly, dập dịch kịp thời bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người dân, không để đại dịch gây hậu quả nghiêm trọng như đã và đang xảy ra ở một số nước trên thế giới. Để tiếp tục tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo COVID-19 tại VCB tiếp tục tập trung nghiên cứu và chỉ đạo các giải pháp triển khai phòng, chống dịch trong giai đoạn tiếp theo, với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, NHNN, cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

 

  
Lê Việt Anh – Bí thư Chi bộ 18 (phòng Quản lý Rủi ro hoạt động) - Trụ sở chính Vietcombank