"Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi" tại Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

Thứ ba, 22/11/2022 16:14
(ĐCSVN)- Để nâng cao nhận thức và hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ Đảng viên, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã áp dụng thông qua mô hình "Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi".

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã suốt đời không ngừng quan tâm và gắn bó với sách báo. Không chỉ đơn thuần ham đọc sách, Người còn có những quan điểm hết sức tiến bộ và đúng đắn về sách báo và vai trò của sách báo đối với xã hội và cá nhân. Theo Người, mỗi cá nhân muốn phát triển trí tuệ phải không ngừng học tập. Để thực hiện việc học suốt đời, Bác đã chỉ ra nguyên lý học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở dân. Trong ba phương thức học tập ấy, phương thức nào cũng có cái hay và cần thiết.

leftcenterrightdel
 Trường cao đẳng y tế Lâm Đồng

Học ở trường là cách học tập có hệ thống, nhưng không phải ai cũng có điều kiện đến trường, hơn nữa, không nhà trường nào có khả năng nạp hết tri thức của nhân loại, nên cái lớn nhất học được ở nhà trường chỉ là học phương pháp nghiên cứu.

Học thực tiễn (học lẫn nhau và học ở dân) không những là cách học trực tiếp, nhanh, cụ thể sát hợp với điều kiện hoàn cảnh của mỗi người, mà còn là cái đích để toàn bộ hoạt động của con người phải hướng tới. Tuy nhiên, các tri thức thu được trong thực tiễn thường là tản mạn, chưa khái quát.

Bù lại các mặt thiếu hụt của hai hướng học trên, sách báo quy tụ những kinh nghiệm, trí tuệ chắt lọc bao đời, ở khắp mọi miền trên trái đất, đặt ra trước người đọc, giúp họ tự giác chọn lựa để học, học suốt đời. Với Bác đó là cách học rất tốt, ai cũng có thể thực hiện hàng ngày  

Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28/12/1996 quy định: Để góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với toàn xã hội, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên mọi miền đất nước; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng cùng những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng và tổ chức đảng các cấp, các ban ngành đoàn thể cần tổ chức tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; cần có các hình thức phù hợp để đảng viên, đoàn viên và nhân dân thường xuyên đọc, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng, hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Báo chí, đặc biệt là báo, tạp chí của Đảng như: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản thời gian qua đã đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị - văn hóa, góp phần tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…. Báo, tạp chí của Đảng đã trở thành một tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền tầm quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, sự bùng nổ của công nghệ thông tin; các thế lực phản động, thù địch lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước thì việc chủ động thông tin, định hướng dư luận thông qua các báo, tạp chí của Đảng, nhất là báo nhân dân và Tạp chí Cộng sản là rất quan trọng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của việc mua báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nội dung này. Mỗi tổ chức Đảng và đảng viên cần quan tâm nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận động và làm theo những mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo, tạp chí của Đảng…

Các tạp chí của Đảng: Báo nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo của các Tỉnh, thành ủy…. tăng cường đổi mới, cập nhật thông tin, định hướng …. Tuy nhiên hiện nay, một số cấp ủy tổ chức đảng chưa quan tâm đầu tư định hướng mua và đọc tạp chí của Đảng. Điều này làm cho cán bộ, Đảng viên không được định hướng, tiếp cận các thông tin chính thông. Hơn nữa, xu thế các tờ báo điện tử thường có những tin bài kiểu giật gân… cán bộ đảng viên mất định hướng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dặn: Người rất không tán thành với các cán bộ của ta ngại xem báo đọc sách: “Có những đồng chí mượn cớ bận việc hoặc cớ này cớ khác mà không chú ý xem báo Đảng. Đó là che giấu bệnh lười. Đó là một khuyết điểm to cần phải sửa chữa ngay. Vô luận công việc có bận thế nào nếu biết sắp xếp thì sẽ có thì giờ xem báo. Hồ Chủ tịch và nhiều đồng chí khác trong Trung ương cũng bận không kém nhưng ngày nào cũng xem được sách và nhiều thứ báo." (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 299)

Để việc đọc báo, tạp chí của Đảng trở nên thiết thực, lôi cuốn cán bộ đảng viên, các cấp ủy tổ chức Đảng đã tích cực nghiên cứu, đổi mới hình thức, phương pháp đọc. Bên cạnh phương pháp đọc truyền thống, các cấp ủy tổ chức Đảng còn áp dụng những phương pháp sinh động khác. Tại đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, từ hơn 5 năm qua đã triển khai mô hình đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi tích cực: bài báo được chọn từ Tạp chí Cộng sản, được scan và gửi qua thư điện tử/nhóm zalo nội bộ của đảng bộ cho đảng viên vào trước thứ 3 hàng tuần, có kèm theo câu hỏi thảo luận và liên hệ thực tiễn. Đảng viên đọc, trả lời câu hỏi và gửi mail/file scan cho đồng chí Đảng ủy viên phụ trách đọc báo trước thứ bảy của tuần. Sáng thứ 2 đầu tuần sau đó, đồng chí Bí thư hoặc phó Bí thư Đảng ủy mời ngẫu nhiên một đảng viên lên trả lời. Phương pháp được nghiên cứu thực tế trong đảng bộ nhà trường. Kết quả là có 133 lượt đảng viên trên tổng số 146 lượt Đảng viên (đạt tỷ lệ 91,1%) đề xuất  thực hiện. Qua nghiên cứu thực tiễn, phương pháp đọc báo đảng trực tuyến có phản hồi tại đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã cho thấy một số ưu điểm:

- Một là, phương pháp đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi tích cực ít tốn thời gian chung cho đảng viên. Để có thể đọc báo, tạp chí của Đảng theo phương pháp trực tiếp, đảng bộ phải đăng ký lịch trong đó tất cả đảng viên tập trung để nghe. Trong khi công việc chuyên môn của Đảng viên nhiều, các đồng chí còn phải đi công tác. Do đó, ở các buổi đọc báo tập trung theo phương pháp truyền thống sẽ xảy ra tình trạng một số đảng viên đến trễ, đảng viên phải đợi nhau cho đủ. Điều này làm tốn thời gian chung.

- Hai là, phương pháp đọc bảo Đảng trực tuyến có phản hồi dễ thực hiện hơn so với phương pháp truyền thống. Trong khi phương pháp đọc báo giấy truyền thống đòi hỏi toàn bộ đảng viên của đảng bộ phải tập trung để đọc thì phương pháp đọc báo trực tuyến có phản hồi chỉ cần đồng chí đảng ủy viên được phụ trách đọc báo scan bài báo và gửi email/ zalo nhóm nội bộ của đảng bộ cho toàn bộ đảng viên. Các đồng chí đảng viên đang đi công tác hoặc có giờ giảng dạy (tham gia các hoạt động chuyên môn) vẫn có thể đọc và phản hồi sau đó. Hơn nữa, việc đọc và trả lời báo, tạp chí của Đảng thông qua phương pháp trực tuyến có phản hồi giúp đảng viên tăng cường khả năng sử dụng công nghệ, đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay.

- Thứ ba, phương pháp đọc bảo Đảng trực tuyến, có phản hồi trước cờ do đó đòi hỏi đảng viên phải đọc kỹ bài báo, liên hệ, vận dụng thực tiễn và chuẩn bị câu trả lời để có thể trả lời trước cờ. Điều này giúp nâng cao nhận thức đối chính trị với đảng viên đồng thời giúp đảng viên rèn luyện kỹ năng trình bày trước đám đông. Hơn nữa, thông qua việc trả lời báo Đảng trước cờ, tập thể cán bộ viên chức và sinh viên cũng có điều kiện nghe qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị. 

- Thứ tư, với đặc điểm của nhà trường là công tác chuyên môn, đào tạo, qua việc tổ chức thực hiện đọc báo Đảng bằng phương pháp trực tuyến có phản hổi trong hơn 5 năm qua và kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy, phương pháp đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi trước cờ có tính thực tiễn và khả năng vận dụng vào thực tế cao, phù hợp với đặc điểm công tác Đảng, công tác chính trị, tư trưởng trong đảng bộ nhà trường, góp phần nâng cao nhận thức và hiệu quả giáo dục chính trị đối với đảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên, xây dựng đảng bộ vững mạnh tiêu biểu.

Đọc báo, tạp chí của Đảng là một việc cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức là rất quan trọng giúp cán bộ, đảng viên quan tâm, thích thú với việc đọc báo, tạp chí. Thông qua việc đọc báo, tạp chí giúp đảng viên nâng cao nhận thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên…, đó là công việc đã được tập thể Đảng uỷ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thực hiện trong suốt nhiều năm qua và sẽ đổi mới, phát triển trong thời gian tới./.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực