Kinh tế thành phố Vinh khởi sắc

Thứ bảy, 30/09/2023 12:24
(ĐCSVN) - Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là địa phương có truyền thống cách mạng vẻ vang, đã cùng với dân tộc làm nên những chiến công oanh liệt trong lịch sử. Ngày nay, phát huy tiềm năng, vị thế sẵn có, cùng với sự quan tâm của Trung ương và tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh đang từng bước vươn lên, khẳng định vai trò là đầu tàu tăng trưởng của tỉnh, dần trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá vùng Bắc Trung bộ.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Trần Ngọc Tú, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Vinh xung quanh vấn đề này.

Ông Trần Ngọc Tú, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Vinh 

Phóng viên: Thưa ông, đánh giá của ông như thế nào về những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 9 tháng đầu năm nay?

Ông Trần Ngọc Tú: Trong 9 tháng đầu năm 2023, kinh tế, xã hội thành phố Vinh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước giá cả biến động, thị trường bất động sản suy giảm, hoạt động đầu tư, thương mại – dịch vụ, sức mua thị trường nội địa chậm lại, bên cạnh đó thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doạnh và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị; sự đồng thuận, ủng hộ tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, từng bước khắc phục khó khăn nên tình hình kinh tế, xã hội thành phố phát triển ổn định, mức tăng trưởng cao so với cả nước và tỉnh.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm có 702 doanh nghiệp, 1.557 hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành lập mới. Triển khai đăng ký xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế tại 25/25 phường, xã. Tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương 9 tháng ước đạt 9,03%, đạt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 23.277 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 8,64% so với cùng kỳ. Tổng giá trị hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường đạt 21.455 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ.  Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, tài chính ngân hàng, bưu chính viễn thông, vận tải tiếp tục có bước phát triển. 

Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 1.948,610 tỷ đồng, bằng 98% dự toán tỉnh giao, 49,8% kế hoạch thành phố. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 1.551,6 tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán tỉnh giao, 49,7% kế hoạch thành phố, tăng 24,7% so với cùng kỳ.

 Cảnh quan môi trường thành phố Vinh ngày càng xanh - sạch - đẹp 

UBND thành phố đã phê duyệt 45 phương án bồi thường GPMB với tổng số tiền 523,1 tỷ đồng. Thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 đối với 75 đồ án, thỏa thuận quy hoạch chi tiết đối với 3 trường hợp và một số quy hoạch quan trọng. Hoàn thành Đề cương Đề án xây dựng thành phố Vinh thành “Thành phố ánh sáng” trình UBND tỉnh và Sở Xây dựng thẩm định. Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự ATGT, vệ sinh môi trường… Thành phố đã sớm hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; bước đầu hình thành các vùng kinh tế nông nghiệp công nghệ cao tại các khu vực ngoại thành. 

Hạ tầng giao thông, cảng hàng không, giao thông đối nội, đối ngoại được nâng cấp; nhiều tuyến đường mới được xây dựng, tạo điều kiện phát triển kinh tế và mở rộng không gian đô thị. Các khu đô thị mới, các tòa chung cư, văn phòng, khách sạn cao tầng, siêu thị, các tổ hợp công trình nhiều chức năng... được hình thành, đã làm thay đổi bộ mặt thành phố nhanh chóng, mang dáng dấp một đô thị văn minh, hiện đại ở khu vực Bắc Trung bộ.

Thành phố bước đầu khẳng định là trung tâm giáo dục – đào tạo của vùng, luôn là đơn vị dẫn đầu tỉnh với nhiều thành tích cấp quốc gia, quốc tế. Lĩnh vực y tế có bước phát triển, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao, nếp sống văn minh đô thị từng bước được hình thành. Quốc phòng - An ninh được giữ vững.

Phóng viên: Ngoài những thành tựu kể trên, trong 9 tháng đầu năm, thành phố gặp những khó khăn nào thưa ông?

Ông Trần Ngọc Tú: Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, có 1.333 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, 1.531 hộ kinh doanh tạm ngừng, nghỉ kinh doanh… ảnh hưởng tới khả năng cân đối và thực hiện kế hoạch đầu tư công của thành phố; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư còn thấp.

Công tác quản lý đô thị, đất đai, môi trường vẫn còn nhiều vấn đề cần phải chấn chỉnh. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính chưa tạo được sự đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV đề ra.

Phóng viên: Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm cũng như mục tiêu đề ra trong năm 2023, thành phố thực hiện những giải pháp mang tính đột phá, tiên phong, then chốt và đồng bộ nào thưa ông? 

Ông Trần Ngọc Tú: Để xây dựng và phát triển thành phố Vinh mở rộng hiện đại, văn minh, giàu mạnh, trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ, là động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thời gian tới, thành phố tiếp tục ưu tiên nguồn vốn để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, tăng cường liên kết vùng, kết nối thành phố Vinh với các địa phương trong vùng và cả nước, thúc đẩy giao thương hàng hoá. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại thường xuyên với các doanh nghiệp, doanh nhân để nghiên cứu các phương án, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội. 

Thành phố cũng xác định sẽ tập trung phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh… Phát huy lợi thế về lịch sử, địa lý, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, kinh tế đối ngoại làm nền tảng phát triển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tạo đột phá trong xây dựng thành phố văn minh.  

Trong đó, xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển thành phố Vinh trên từng lĩnh vực. Đồng thời, xây dựng và ban hành danh mục các chương trình dự án ưu tiên đầu tư, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế.

Kinh tế thành phố Vinh khởi sắc sau 9 tháng đầu năm 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất, kinh doanh, tiếp tục cải cách thủ tục đầu tư theo hướng tinh gọn, minh bạch, công khai; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng sẵn sàng tiếp nhận các nhà đầu tư; hướng các nhà đầu tư triển khai các dự án vào các vùng đã quy hoạch; tích cực quảng bá tạo niềm tin cho các nhà đầu tư để thu hút các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài. Rà soát đầy đủ, cụ thể các dự án không khả thi, vi phạm pháp luật về đất đai để thu hồi, tạo nguồn lực cho tỉnh, thành phố và các nhà đầu tư khác thực hiện khai thác, đầu tư.

Mở rộng lĩnh vực, khuyến khích đầu tư theo hình thức PPP và hình thức đầu tư khác để thu hút vốn cho phát triển kết cấu hạ tầng; thu hút đầu tư nước ngoài, các nguồn vốn đầu tư ODA, FDI để đầu tư phát triển.

Đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và phát triển các thị trường vốn, củng cố hệ thống quỹ tín dụng nhằm tăng khả năng huy động vốn trong và ngoài địa bàn; Tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Sử dụng có hiệu tài nguyên đất và các tài nguyên khác; Nỗ lực nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, cải cách hành chính…

Trong thời gian tới, dự báo tình hình trong nước và thế giới có những thuận lợi và khó khăn đan xen nhưng với lợi thế của địa phương và những kết quả đã đạt được, cùng sự đồng lòng, nhất trí trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin chắc rằng thành phố Vinh sẽ vững vàng vượt qua mọi thách thức, hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tạo thế và lực để thành phố phát triển nhanh bền vững, khẳng định vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Nghệ An và tiến tới là trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

PT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực