leftcenterrightdel
Thành phố Hưng Yên 

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp phát triển đồng bộ, bức tranh kinh tế TP Hưng Yên năm 2020 tiếp tục có nhiều khởi sắc khi các lĩnh vực kinh tế chủ yếu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể,  tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,8% (KH tăng 11,5); Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ước đạt 1086 tỷ đồng, tăng 3,6% so với CKNT (KH tăng 2,5); Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 8.688 tỷ đồng, tăng 10,5% so với CKNT (KH tăng 11%); Giá trị thương mại - dịch vụ ước đạt 9.042 tỷ đồng, tăng 10,9% so với CKNT (KH tăng 16,5%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp và giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp, trong đó tỷ trọng NNTS 5,7% - CNXD 48,2% - TMDV 46,1%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.289,4 tỷ đồng, đạt 193,18 % kế hoạch tỉnh và 192,86 % kế hoạch thành phố. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 88 triệu đồng/năm (KH: 85 triệu đồng/năm).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc tích cực, trong năm Thành phố có 03 xã Hồng Nam, Trung Nghĩa, Liên Phương đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao; dự kiến có thêm 05 xã được công nhận đạt nâng cao nâng tổng số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao toàn thành phố lên 08 xã; trong đó có 01 xã Hồng Nam cơ bản đạt đủ tiêu chí NTM kiểu mẫu, hiện đang chờ thẩm định.

Trong năm, Thành phố tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị thông qua việc thực hiện quản lý, vận hành hiệu quả các công trình, thiết bị hạ tầng kỹ thuật đô thị, các thiết bị phục vụ thể dục thể thao, nhu cầu giải trí nhân dân; Thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng và lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đường bộ; duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông; chỉnh trang, cắt tỉa, trồng mới thay thế cây xanh đô thị; lắp đặt bóng chiếu sáng, camera giám sát an ninh tại các điểm công cộng;… Đồng thời, chú trọng nâng cao nếp sống văn hóa, văn minh đô thị kết hợp với phong trào “Chiều thứ 6 - Vì môi trường thành phố sạch - đẹp”; trong đó gắn trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Nhờ vậy ý thức chấp hành của người dân trong xã hội có chuyển biến ngày càng tích cực, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị thành phố ngày một khang trang, sạch đẹp.

Bên cạnh đó, công tác đầu tư công, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án cũng được UBND Thành phố tập trung thực hiện tốt. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 giao 394,27 tỷ đồng, khối lượng thực hiện các dự án ước đạt 396,89 tỷ đồng, tổng giá trị giải ngân dự kiến hết năm 2020 đạt 100% kế hoạch; thành phố cơ bản hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Trong năm đã thi công xong 2,5 km đường giao thông nông thôn, 04 km đường giao thông đô thị; lát 3.500m2 vỉa hè; thi công 3.000m cống các loại; đưa vào sử dụng 40 phòng học; xây dựng mới 3,1 km đường điện. Các công trình sau khi hoàn thành đưa vào hoạt động góp phần xây dựng diện mạo thành phố ngày càng khang trang, hiện đại; đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển bền vững.

Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện. Tuy bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng chất lượng giáo dục toàn diện năm học 2019-2020 không ngừng được nâng lên, kỷ cương nền nếp trong các hoạt động giáo dục được duy trì.

Trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Thành phố chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra, đặc biệt đã đạt được thành công bước đầu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Song song nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ ngành y tế tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là trang thiết bị y tế dự phòng như khẩu trang y tế, hóa chất khử khuẩn, máy đo thân nhiệt được bổ sung đồng bộ, đầy đủ... Các chỉ tiêu y tế đạt khá: duy trì 100 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; số lần khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế thành phố đạt 32.889 lượt, đạt 102% kế hoạch năm.

Không những vậy, Thành phố còn thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện chương trình lao động, việc làm và giảm nghèo thành phố năm 2020. Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,12% (vượt mục tiêu đề ra dưới 1,2%), cận nghèo 1,01%; Tạo thêm việc làm mới cho trên 2.610 lao động (KH: 2.500), tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 66% (KH: đạt 65%). Công tác an sinh xã hội, chính sách chăm lo cho các đối tượng thương binh liệt sỹ và người có công được quan tâm thực hiện đúng, đủ và kịp thời.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, đảm bảo an toàn về an ninh trật tự. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc. Công tác cải cách hành chính tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, trong đó chú trọng duy trì nghiêm kỷ cương. Hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả; kịp thời kiện toàn các chức danh chính quyền cấp xã sau Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ những thành quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra trong năm vừa qua, đồng thời trên cơ sở nhận định, đánh giá tình hình, điều kiện và nguồn lực thực tế của địa phương, TP Hưng Yên hướng đến mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2021 như: Tập trung thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án sau khi được chấp thuận; Chú trọng phát triển các ngành kinh tế dựa trên lợi thế giao thông từ cầu Hưng Hà và tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc; Mở rộng và tạo điều kiện phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mẫu gắn với thực hiện chương trình OCOP nhằm quảng bá, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp; Tập trung dành nguồn lực xây dựng và phát triển hạ tầng khu vực nội thành; chú trọng nâng cao tiêu chí nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; Thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, tiếp tục xây dựng đô thị phát triển theo hướng xanh - sạch - đẹp, bền vững để tạo tiền đề hướng tới xây đựng đô thị thông minh; Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; tiếp tục tập trung cao trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Duy trì, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chú trọng công tác quân sự địa phương;...

Với những thành quả to lớn đã đạt được, cùng với tinh thần khẩn trương tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hưng Yên quyết tâm đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo./.

ĐP