Thành phố Sóc Trăng phát huy tiềm năng, thế mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Thứ năm, 09/03/2023 16:02
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Năm 2022, trong điều kiện còn rất khó khăn, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Sóc Trăng đã chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự tác động chung của khủng hoảng kinh tế làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân. Nhưng, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Sóc Trăng năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 đạt khá cao (trong đó có 08/17 chỉ tiêu NQ thực hiện vượt, 09/17 chỉ tiêu NQ đạt).

 Toàn cảnh Thành phố Sóc Trăng

Trong năm, các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và thành phố, tuyên truyền và tổ chức nhiều phần việc cụ thể chào mừng thành phố Sóc Trăng đạt đô thị loại II trực thuộc tỉnh; các hoạt động ngày Hội văn hoá thể thao và du lịch với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Công tác kết nạp Đảng viên luôn được các cấp uỷ quan tâm thực hiện, từ đầu năm đến nay kết nạp 177 Đảng viên, đạt 101% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng luôn được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định, chất lượng được nâng lên. 

Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương đảm bảo dân chủ, đúng luật; hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri được tăng cường và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Quy chế số 07-QC/TU ngày 19/5/2017, Quy chế số 04-QC/TU ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được quan tâm triển khai thực hiện. 

Uỷ ban nhân dân thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đạt được kết quả tích cực; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Quan tâm chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Thành uỷ tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố; các cơ quan tư pháp tích cực phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. 

Lãnh đạo Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực