Thị xã Duyên Hải tạo đột phá mới, hướng đến đô thị loại III

Thứ ba, 15/11/2022 11:50
(ĐCSVN) - Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết cùng quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực hiện thực hóa Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào cuộc sống. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương, từng bước xây dựng thị xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.
leftcenterrightdel
Vòng xoay ngã năm Thị xã Duyên Hải. (Ảnh: PV) 

Thị xã Duyên Hải nằm về phía Đông Nam của tỉnh Trà Vinh, cách thành phố Trà Vinh 56 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 258 km. Phía Đông giáp Biển Đông, phía Nam và phía Tây giáp huyện Duyên Hải, phía Bắc giáp huyện Cầu Ngang. Là đô thị ven biển, Thị xã Duyên Hải chính là một trong những trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, chế biến thủy hải sản của tỉnh Trà Vinh. Phần lớn diện tích tự nhiên của Thị xã nằm trong khu kinh tế Định An - nơi có nền kinh tế phát triển đa dạng và bền vững.

Năm 2018, Thị xã Duyên Hải được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc, cảnh quan môi trường có bước tiến bộ; bản sắc văn hóa được giữ gìn; trình độ dân trí được nâng lên. Các chương trình, dự án, chính sách về y tế, dân số, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm triển khai thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, trong công tác chỉ đạo điều hành, Thị xã đã phát huy rõ vai trò, ý chí quyết tâm, khai thác tốt nguồn lực địa phương, tạo được sự thống nhất, đồng thuận trong nội bộ và xã hội. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với Nhân dân ngày càng gắn bó chặt chẽ.

Trong những năm qua, trên tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Duyên Hải đã đạt được kết quả khá toàn diện trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Giá trị sản xuất bình quân 05 năm (2015 - 2020) tăng 48%/năm, trong đó, cơ cấu ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 84% trong tỷ trọng nền kinh tế của Thị xã, đã hoàn thiện thêm 07 tiêu chuẩn của đô thị loại IV (đã đạt 54/59 tiêu chuẩn đô thị loại IV) và đạt 34/59 tiêu chuẩn đô thị loại III, tỷ lệ đô thị hóa đạt 32,8%.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Tập trung đầu tư để thị xã Duyên Hải đạt các tiêu chuẩn đô thị loại IV và phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại III; xã Dân Thành, xã Trường Long Hòa (thị xã Duyên Hải) thành phường”. Để cụ thể hóa và thực hiện đạt chỉ tiêu này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/3/2022 về xây dựng phát triển đô thị thị xã Duyên Hải đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là cơ sở, là tiền đề để định hướng, khai thác tốt lợi thế, tiềm năng, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với tính chất đô thị; bảo đảm các vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Xây dựng thị xã Duyên Hải trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ trọng điểm ven biển...

Bên cạnh những thuận lợi, Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế của Thị xã Duyên Hải hiện nay là: Kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là xây dựng, nâng cao các tiêu chí đô thị vẫn còn những hạn chế nhất định. Kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, các ngành công nghiệp phục vụ sản xuất, công nghiệp phụ trợ chưa phát huy. Thị xã Duyên Hải đã được công nhận đô thị loại IV, nhưng các tiêu chuẩn đạt ở mức độ tiệm cận (có 05 tiêu chuẩn chưa đạt). Đồng thời, các doanh nghiệp trên địa bàn phần lớn quy mô nhỏ lẻ, khả năng hội nhập hạn chế…

Trên cơ sở xác định rõ nguyên nhân, trong những năm qua, Thị xã Duyên Hải đã đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại. Theo đó, đến năm 2025, Thị xã sẽ tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện 05 tiêu chuẩn đô thị loại IV, nâng cấp xã Dân Thành, xã Trường Long Hòa lên phường; giữ vững, nâng cao chất lượng 32 tiêu chuẩn đã đạt tiêu chuẩn đô thị loại III; đầu tư xây dựng đạt tiêu chí 5 về trình độ phát triển kết cấu hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị theo quy định của đô thị loại III. Đến năm 2030, thị xã Duyên Hải đạt thành phố đô thị loại III, mang đặc trưng đô thị ven biển, có công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ, du lịch biển phát triển và là trung tâm kinh tế tổng hợp phía Đông Nam của tỉnh.

leftcenterrightdel
Trung tâm chợ thị xã Duyên Hải. (Ảnh: Internet) 

Theo đồng chí Dương Hiền Hải Đăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Duyên Hải cho biết: Để đạt mục tiêu Nghị quyết số 11 đề ra, Thị xã sẽ huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và phát triển đô thị theo hướng hiện đại - văn minh và thân thiện với môi trường, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc để tạo thế cạnh tranh và thu hút đầu tư gắn với liên kết phát triển vùng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố trong sạch, vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, Thị xã sẽ triển khai toàn diện, hiệu quả 07 nhiệm vụ, giải pháp về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; huy động các nguồn lực tập trung cho đầu tư kết cấu hạ tầng; tập trung công tác chỉnh trang, quản lý đô thị, đất đai và bảo vệ môi trường; phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo. Trong đó, rà soát, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch xây dựng, đô thị; sử dụng đất, ngành, các chương trình, đề án... gắn với quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài ra, tập trung đầu tư cho các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp có tiềm năng, thể mạnh. Thực hiện các giải pháp tái cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu: phát triển nông nghiệp đô thị, công nghệ cao, bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị gia tăng, đầu tư kết cấu hạ tầng hướng tới phát triển bền vững.

Từ đó đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư, thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế, chú trọng khai thác tốt nguồn vốn vay trong và ngoài nước, huy động các nguồn lực trong Nhân dân. Khai thác có hiệu quả nguồn lực từ quỹ đất công quản lý, có cơ chế phân cấp hợp lý cho Thị xã từ nguồn thu khai thác quỹ đất để chủ động thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị. Hoàn chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng để tập trung đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, giáo dục. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo; tăng cường vận động Nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng và phát triển đô thị Thị xã Duyên Hải đạt tiêu chuẩn đô thị loại III./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực