leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Bức tranh kinh tế - xã hội có nhiều “gam màu sáng” trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn

Trong 9 tháng đầu năm, Thị ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện được 2.107.719 triệu đồng, đạt 122,4% dự toán tỉnh giao, 82,7% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã, bằng 80,5% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện được 565.285 triệu đồng, đạt 62,3% dự toán tỉnh giao, 44,2% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã, trong đó, chi thường xuyên 494.478 triệu đồng, đạt 64% dự toán tỉnh giao, 69,1% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã, chi đầu tư 67.463/223.845 triệu đồng, đạt 30,1% kế hoạch. Các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thị xã được quan tâm chỉ đạo và đôn đốc thực hiện.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách và người có công nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được quan tâm chu đáo; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đúng mức, nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; công tác giáo dục được triển khai đảm bảo kế hoạch của ngành. Công tác cải cách hành chính, quản lý đất đai, môi trường và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân (có 410 thanh niên nhập ngũ các đơn vị quân đội, 32 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an).

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được củng cố và tăng cường

Cũng trong 09 tháng đầu năm, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền luôn được củng cố và tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân luôn được quan tâm, nhất là sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tạo tư tưởng an tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị xã. Công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ tiếp tục củng cố và đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được kịp thời; công tác cán bộ và phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được rà soát thực hiện thường xuyên; công tác nhân sự, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động được thực hiện đúng quy trình, quy định, công tác chính sách cán bộ được kịp thời, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện đúng theo chương trình, đề ra, công tác dân vận được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát..., vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy.

leftcenterrightdel
    Đồng chí Tống Trân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa phát biểu khai mạc hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 6 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong đảng bộ thị xã đã có những bước chuyển tích cực. Các tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên được quan tâm thực hiện đúng quy trình. Tính đến tháng 9/2021, Đảng bộ thị xã Ninh Hòa có 77 chi, đảng bộ cơ sở, (trong đó có 27 đảng bộ xã, phường; 27 chi bộ cơ quan hành chính; 13 chi, đảng bộ đơn vị sự nghiệp; 08 chi, đảng bộ đơn vị kinh tế tư nhân; 02 đảng bộ lực lượng vũ trang); tổng số đảng viên toàn Đảng bộ thị xã hiện có là 6.009 đảng viên.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thăm và làm việc với thị xã Ninh Hòa, tháng 5/2021 

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị xã hầu hết có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; luôn nêu cao ý thức tự tu dưỡng và giữ gìn đạo đức cách mạng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, giản dị, cầu thị, khiêm tốn, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đáp ứng được với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Mặc dù gặt hái được những kết quả tích cực, tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, mặc dù đã được kiềm chế và có chiều hướng giảm, song vẫn tìm ẩn những nguy cơ khó lường, trước mắt nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ninh Hòa cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ: Nhiệm vụ đầu tiên, quan trọng là phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, không để dịch bùng phát trở lại, hạn chế đến mức thấp nhất có thể xảy ra; hỗ trợ và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2045/QĐ-UBND, ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh theo quy định; đồng thời, chỉ đạo các xã, phường rà soát các đối tượng ngoài quy định gặp khó khăn kiến nghị cấp trên xem xét bổ sung hỗ trợ. Song song với công tác phòng, chống dịch bệnh, thị xã tiếp tục tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác xây dựng Đảng, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021./.

Ngọc Thanh