Tiên phong trong việc tạo ra quy chuẩn để phát hiện trọng dụng và tôn vinh nhân tài

Thứ hai, 29/08/2022 09:30
(ĐCSVN) - Trong suốt 16 năm qua, Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực với chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, về phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh những nhân tài. Các nhà khoa học của Viện đã tạo ra nhiều sản phẩm khoa học xoay quanh vấn đề con người và cuộc sống hiện nay, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước.

Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực (Institute of Scientific Studie for Talent - Human resources - ISSTH) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta), được thành lập ngày 17/11/2006, theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Với gần 16 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực đã thực hiện thành công 02 đề tài cấp quốc tế, 02 đề tài cấp nhà nước, 01 đề tài cấp Ban Đảng Trung ương (cấp Bộ); xuất bản được hơn 20 cuốn sách về vấn đề con người, nhân tài, nhân lực, về các nhân vật đạo đức và tài năng cách mạng; thực hiện tốt các chức năng tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý có năng lực, có kinh nghiệm và tâm huyết để thực hiện nghiên cứu những vấn đề cơ bản về con người; xây dựng và cung cấp những luận cứ khoa học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy tài năng sáng tạo của trí thức vào hoạt động nghiên cứu và thực tiễn… cùng nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả khác.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tìm kiếm những người có tâm, có tài đã có những đóng góp cho đất nước, cho xã hội, đồng tác giả Thiếu tướng, Luật Gia Nguyễn Đình Được - Viện trưởng Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực và Tiến sĩ Vương Tấn Việt, pháp danh Thích Chân Quang - Phó ban Kinh tế Tài chính TW Hội Phật giáo Việt Nam, Uỷ viên hội đồng khoa học viện ISSTH đã không ngừng nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu cho ra đời Đề án Bộ tiêu chí bình chọn danh hiệu “Hiền tài nước Việt”.

Với các tiêu chí rõ ràng cùng với cách thức, quy trình xét duyệt danh hiệu nhân tài rất bài bản, có tính hệ thống, minh bạch, khách quan, Bộ tiêu chí bình chọn danh hiệu “Hiền tài nước Việt” là căn cứ pháp lý,  là cẩm lang trong hoạt động lâu dài của Viện đồng thời các cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có thể nghiên cứu vận dụng tìm ra người thực sự xứng đáng là những người tâm đức, tài năng để thu hút sử dụng trong công tác nhân sự của mình.

Bộ tiêu chí bình chọn danh hiệu Hiền tài nước Việt đã được Cục bản quyền Tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 1149/2020/QTG, ngày 25/2/2020. Sau 2 năm, đến nay, tên và logo Đề án vinh danh danh hiệu Hiền tài nước Việt đã được chính thức bảo hộ bởi Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ theo Giấy chứng nhận số 418996 do Cục trưởng kí ngày 18/4/2022. Bộ tiêu chí vinh danh Hiền tài nước Việt ra đời là bước tiên phong trong việc tạo ra quy chuẩn để phát hiện chiêu mộ, trọng dụng và vinh danh nhân tài. 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

 Xác định nguồn nhân lực là tài nguyên quý giá nhất của Việt Nam trong công cuộc đổi mới , phát triển đất nước và “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Do vậy, Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực càng thấy rõ được sứ mệnh lớn lao trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng con người mới - tự chủ, năng động, sáng tạo, có đạo đức, tài năng, tinh thân yêu nước và khát vọng vươn lên. Để hiện thực hóa sứ mệnh, mục tiêu ấy, Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực cho rằng cần triển khai tích cực công tác tìm kiếm, phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, bảo vệ và giới thiệu sử dụng nhân tài; phối hợp tổ chức đào tạo trong và ngoài nước để sớm có được một đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặt khác, muốn làm cho nhân tài nảy nở ngày càng thêm nhiều, trước hết phải nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tiến hành một cuộc đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, làm rõ những kết quả đạt được, thấy rõ những yếu kém, bất cập.

Bên cạnh đó, xây dựng chiến lược nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc tăng cường đầu tư vào con người, mang lại lợi ích cho con người, tạo mọi điều kiện cho mọi người phát triển toàn diện để công hiến nhiều nhất tài năng sáng tạo của mình cho cộng đồng, trong đó có bản thân và người thân góp phần xây dựng kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đất nước ngày càng phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây là chủ trương đúng, là thiết thực trước đòi hỏi bức xúc của thực tế cuộc sống hiện nay. Đã gắn với việc  quán triệt và thực hiện tinh thần đổi mới của nghị quyết ĐHĐBTQ lần thứ XIII của Đảng và đề án chiến lược quốc gia: Thu hút trọng dụng nhân tài của chính phủ từ nay đến năm 2045. 

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực