Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều thực hiện tốt việc niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, công khai số điện thoại đường dây nóng cho người dân tại trụ sở; thực hiện tốt văn hóa công sở; cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm quy định không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, thực hiện tốt giờ giấc hành chính…góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 98,3%...

leftcenterrightdel

Người dân làm thủ tục hành chính ở huyện Nhơn Trạch- Đồng Nai

(Ảnh: Hà Anh)

Ông Lương Hữu Ích, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nhơn Trạch cho biết, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Huyện sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến những quy định liên quan về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác thanh, kiểm tra (bao gồm cả kiểm tra thường xuyên và đột xuất), kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức cố tình vi phạm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa giao tiếp, trách nhiệm công vụ nhằm tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ./..

Hà Anh