Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy Minh Hóa khen thưởng các tập thể điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy Minh Hóa khen thưởng các tập thể điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020 .(Ảnh: Diên An)

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020 ở huyện Minh Hóa đã được các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia, thực sự đi vào cuộc sống. Nội dung, hình thức các phong trào từng bước được cải tiến, tập trung vận động nhân dân khắc phục mọi khó khăn, thực hiện các chương trình trọng tâm của huyện, phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới; phát triển văn hóa - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…, qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên và toàn thể nhân dân ra sức thi đua lao động, học tập, công tác.

Thời gian tới, Huyện ủy Minh Hóa xác định tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới với tinh thần liên tục có chiều sâu về chất, rộng về diện. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính và các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng nghiên cứu, nhân rộng những kinh nghiệm tốt, cách làm hay, biểu dương và khen thưởng kịp thời với những tập thể, cá nhân… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dịp này, 3 cá nhân được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận; Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa khen thưởng 21 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020; công nhận và biểu dương 75 tập thể, cá nhân đạt tiêu chí điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020./.

Anh Tuấn