Dự Đại hội có các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng; Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc…

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ III. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các ban, ngành, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị và toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Trung ương, Chính phủ về công tác dân tộc; đảm bảo sự bình đẳng, đoàn kết, hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS phát triển khá toàn diện; bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.

Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm mạnh, thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm. Tính đến cuối năm 2018, GDP bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS đạt 35,84 triệu đồng. Không còn hộ đói giáp hạt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm, giảm từ 6,67 cuối năm 2015 xuống 2,85% năm 2018; hộ nghèo DTTS giảm từ 11,56% xuống 8,56% (giảm 3%).

Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2024 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số bình quân mỗi năm từ 2 - 3%; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với năm 2015; 100 % thôn, buôn có điện; giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho trên 80% số hộ đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất; đạt tỷ lệ cơ cấu, bố trí cán bộ, công chức người DTTS trong hệ thống chính trị các cấp; trên 60% số người trong độ tuổi lao động là người DTTS được đào tạo nghề...

Tại đại hội, các đại biểu tham luận về công tác xoá đói, giảm nghèo vùng DTTS ở các địa phương; vấn đề giáo dục, đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác xoá bỏ những hủ tục, thực hiện phong trào đoàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc bản địa; công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Đại hội cũng bầu ra 29 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến tặng bức trướng cho Đại hội. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nông Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc tại tỉnh Lâm Đồng thời gian qua; đồng thời biểu dương sự cố gắng vươn lên của các dân tộc anh em trong tỉnh và sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nhằm xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí khẳng định, trong suốt quá trình phát triển, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chính sách dân tộc là nhất quán theo nguyên tắc “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển”. Đồng chí bày tỏ mong muốn, thời gian tới, cùng với lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân các dân tộc sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, khắc phục những hạn chế, khó khăn, tạo được sự đột phá về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đồng bào DTTS tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí đề nghị yêu cầu nhiệm kỳ tới các cấp, ngành, các địa phương cần đặc biệt quan tâm chú trọng đến việc thực hiện phát triển kinh tế- xã hội ở vùng đồng bào DTTS sao cho tương xứng với sự đầu tư của Đảng, Nhà nước; triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS; hoàn thiện các thiết chế văn hoá, xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong vùng đồng bào DTTS; quan tâm đến giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí; bảo tồn phát huy giá trị văn hoá, bản sắc dân tộc…

Dịp này nhiều cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc được nhận Bằng khen của của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đại hội cũng trao tặng Kỷ niệm chương Vì công tác dân tộc cho các cá nhân./.

Tường Vy