Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nắm được tư tưởng nhân dân, ổn định trật tự xã hội là nền tảng xây dựng tỉnh ngày càng vững mạnh, ngay từ năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh đã chủ trương đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí về cung cấp thông tin, báo chí tuyên truyền và định hướng dư luận trước các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm của đất nước và địa phương; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh... Đặc biệt là tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị 05 và tích cực, chủ động đấu tranh phản bác chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

leftcenterrightdel

Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác tư tưởng và đánh giá công tác
dư luận xã hội quý III năm 2020. (ẢNh: H.Thủy-M.Nhật)

Năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành và triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch. Cũng ngay sau đó, khi Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ra đời, Tỉnh ủy đã nhanh chóng triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện. Chỉ sau 1 năm thực hiện, công tác tuyên truyền thông tin tích cực, đi đôi với đấu tranh phản bác, gỡ bỏ các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch đã dần trở thành phong trào có sức lan toả cao, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực, tự nguyện tham gia.

Việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được các địa phương, đơn vị tiến hành qua các kênh như internet và mạng xã hội; mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở; bảng hỏi điều tra dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quản trị, điều hành.

Song song với đó, hằng năm, tỉnh đều tổ chức từ 2 - 3 cuộc điều tra dư luận xã hội để thăm dò, tiếp thu ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm giúp cấp uỷ định hướng chỉ đạo và có những giải pháp khắc phục kịp thời những vấn đề phức tạp mới nảy sinh.

Các phương tiện thông tin truyền thông đã chú ý hơn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường cung cấp thông tin chính thống, các gương điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay,  hiệu quả… của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị lên internet và mạng xã hội theo phương châm “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Một số chi, đảng bộ cơ sở đã cụ thể hoá bằng cách hướng dẫn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, học sinh, biết cách nhận diện, không tham gia chia sẻ, bình luận, cổ súy những thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội, không tham gia các đoàn biểu tình, tụ tập đông người; tích cực tham gia hoạt động phản bác, gỡ bỏ thông tin xấu độc theo phát động của ban tuyên giáo các cấp; hướng dẫn về quyền, nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, đảng viên trong việc khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội, về nguyên tắc bảo mật tài liệu…

Thời gian qua, trên các nhóm facebook do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh quản lý và điều hành từ tỉnh đến huyện đã đăng tải hàng chục nghìn bài viết, hình ảnh lịch sử, truyền thống, gương người tốt việc tốt, cách làm hay, hiệu quả trong các lĩnh vực công tác, góp phần phát hiện, lan toả, nhân rộng cái đẹp trên không gian mạng, tiêu biểu là trang Facebook Tự hào Tây Ninh. Từ năm 2015-2019, báo, đài địa phương đã đăng, phát hơn 5.697 tin, bài có chủ đề về thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Bản tin thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng thường xuyên đăng tải các tư liệu, bài viết (trung bình có từ 4-5 bài/số phát hành), tập trung phân tích, làm rõ các vấn đề cơ bản, cốt lõi về nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các điển hình tiến tiến, cách làm hay, hiệu quả trong lao động, sản xuất và công tác xây dựng Đảng; nhận diện, phê phán các âm mưu, thủ đoạn chống phá về tư tưởng - văn hoá của các thế lực thù địch... Đây là tài liệu phục vụ nội dung sinh hoạt của các chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ.

Nhiều đồng chí đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị thể hiện rõ vai trò nêu gương trong thực hiện, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố lực lượng mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội chủ động thực hiện việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tham gia đấu tranh phản bác, gỡ bỏ nội dung xấu độc trên Internet, mạng xã hội; thường xuyên tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng, có hình thức động viên, hỗ trợ, biểu dương thích hợp để động viên, khuyến thích phong trào.

Là một tỉnh có đường biên giới dài, Tây Ninh thành lập Tổ tuyên truyền các xã biên giới để triển khai tuyên truyền cho nhân dân về tình hình biên giới và quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam - Campuchia…; thường xuyên tổ chức giao ban đối ngoại với chính quyền, công an, quân sự của các huyện giáp biên, các lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới của Campuchia, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề mới phát sinh, không để phát triển thành điểm nóng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, xây dựng, giữ vững an ninh trật tự.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tích cực tuyên truyền giới thiệu hình ảnh đẹp, sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước và thể hiện quan điểm, chia sẻ bài viết, bình luận trên Internet, mạng xã hội có nội dung ủng hộ, đồng tình với quan điểm chủ trương, giải pháp, đối sách của Đảng và Nhà nước, phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình biên giới, biển, đảo.

Những kết quả bước đầu

leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa: qdnd)

Nhờ thực hiện nhiều hình thức nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội đã giúp Tây Ninh kịp thời nắm bắt, xử lý từ sớm nhiều vấn đề, vụ việc bức xúc, nhạy cảm ở cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đa số cán bộ, đảng viên đã nhận rõ tính hai mặt của mạng xã hội, nhất là mặt tiêu cực; có ý thức cảnh giác, chủ động tìm hiểu, nhận diện các âm mưu, thủ đoạn tán phát thông tin sai trái, phản động, các đối tượng, cá nhân, tổ chức chống phá Đảng, Nhà nước; biết cách lựa chọn và tiếp nhận thông tin phù hợp, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội; tích cực thông tin, chia sẻ trên mạng xã hội của cá nhân, địa phương, đơn vị những gương người tốt, việc tốt, những hoạt động tích cực của ngành, đoàn thể, địa phương; đăng tải, chia sẻ các tin, bài, hình ảnh, video clip vạch trần âm mưu, thủ đoạn, các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động.

Cấp uỷ các cấp quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 14, từ đó, đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp lợi dụng internet, mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức và các chuẩn mực xã hội; qua đó đã phát hiện, nhắc nhở hoặc có những biện pháp xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.

Từ đó, giúp tỉnh chủ động cung cấp thông tin đúng, đủ, có tính định hướng, đi đôi với đấu tranh phản bác, gỡ bỏ thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ Đảng, nền tảng tư tưởng của Đảng, giải quyết kịp thời các vụ việc nhạy cảm, phức tạp mới nảy sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Trịnh Văn Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh nhận định, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở tỉnh đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, đồng thời đáp ứng đúng, kịp thời yêu cầu của thực tiễn, chấn chỉnh, định hướng việc sử dụng internet và mạng xã hội trong cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng, giúp cấp ủy đảng nhanh chóng nắm bắt và giải quyết các vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền

Cán bộ, đảng viên phải là những tuyên truyền viên hăng hái, tích cực nhất

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế mà tỉnh Tây Ninh cần khắc phục. Có thể kể ra một số hạn chế khiến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Tây Ninh chưa đạt kết quả như mong đợi như: Một số cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực hiện hết vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và xây dựng, củng cố lực lượng đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thậm chí, có những người còn xem đây là trách nhiệm riêng của lực lượng vũ trang, của cơ quan tuyên giáo và các cơ quan truyền thông nên chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, giám sát việc tham gia mạng xã hội, các kênh thông tin của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; việc nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm còn chậm, chưa kiên quyết.

Công tác định hướng, giám sát, quản lý việc sử dụng internet và mạng xã hội của cán bộ, đảng viên có được thực hiện nhưng chưa thường xuyên, mang tính thụ động, xử lý phần ngọn mà chưa đến tận gốc vấn đề; trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ quản lý thông tin trên Internet còn hạn chế, chưa theo kịp sự phát triển của công nghệ thông tin. Hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở một số địa phương, đơn vị chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả đạt được còn hạn chế; công tác quản lý mạng lưới cộng tác viên chưa chặt chẽ, nhất là cấp cơ sở.

Để tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trong thời gian tới, đồng chí Trịnh Văn Phước cho biết, tỉnh Tây Ninh sẽ cố gắng khắc phục những khuyết điểm hạn chế, trong đó đặc biệt chú trọng tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ, người đứng đầu, siết chặt công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng và Nhà nước, cơ quan, đơn vị; xử lý kịp thời, kiên quyết các trường hợp vi phạm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đầu mối, chủ động cung cấp thông tin, tình hình phục vụ công tác tuyên truyền, phản bác, đấu tranh; thông tin kịp thời các vấn đề nhạy cảm, nóng, gây bức xúc trong dư luận địa phương cũng như kết quả giải quyết của các ngành chức năng, cơ quan có thẩm quyền tạo thuận lợi triển khai công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Ngoài ra, tỉnh cũng đầu tư trang bị thêm về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động đấu tranh phản bác, gỡ bỏ thông tin sai trái, xấu độc; có chính sách cụ thể để động viên, hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và đấu tranh phản bác trên mạng xã hội cấp cơ sở. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện.

Cuối cùng, cán bộ, đảng viên phải là những người có hiểu biết, bản lĩnh, sẵn sàng đấu tranh với các thông tin sai trái. Họ phải là những tuyên truyền viên hăng hái nhất, tích cực chủ động, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; chia sẻ, lan tỏa những gương người tốt, việc tốt, những hoạt động tích cực của ngành, đoàn thể, địa phương; đăng tải, chia sẻ các tin, bài, hình ảnh, video clip vạch trần âm mưu, thủ đoạn, các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động./.

T. Huyền