Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng gửi thư khen bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc sau thắng lợi vẻ vang ở Điện Biên Phủ

Thứ năm, 24/10/2019 14:06
(ĐCSVN) - Sau khi chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen ngợi cán bộ, chiến sĩ, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào địa phương đã làm tròn nhiệm vụ một cách vẻ vang.
Người thưởng Huy hiệu cho các cán bộ, chiến sĩ lập nhiều chiến công,
tham gia chiến đấu ở mặt trận Điện Biên Phủ (5/1954)
(Ảnh: hochiminh.vn)

Mở đầu bức thư, Người nhắc nhở: "Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng lợi mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để tranh lại độc lập, thống nhất, dân chủ, hoà bình. Bất kỳ đấu tranh về quân sự hay ngoại giao cũng đều phải đấu tranh trường kỳ gian khổ mới đi đến thắng lợi hoàn toàn".

Ngày 9-5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng gửi thư khen ngợi cán bộ, chiến sĩ, dân công ở mặt trận Điện Biên Phủ và căn dặn toàn quân và toàn dân ta phải sẵn sàng phá tan âm mưu mới của địch, không vì thắng lợi to lớn mà chủ quan khinh địch, phải ra sức học tập những kinh nghiệm quý báu của chiến dịch này để tiến lên hoàn thành những nhiệm vụ mới.

Sự khen ngợi kịp thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã làm cho bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc thêm phấn khởi và tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

----------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.947-948, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.


  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực