Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã nhận định “đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình”. Đại hội cũng đã Đề ra những mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế đến năm 2020. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc đoạn trích Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020.
Cái gì khó khăn, cực khổ, cán bộ phải xung phong làm trước
"Cái gì khó khăn, cực khổ, cán bộ phải xung phong làm trước"
Trong Bài nói chuyện ở lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức vào tối ngày 7/8/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói “Trong lúc khó khăn của dân tộc, khí tiết của...
Những bài học lịch sử sau 20 năm đổi mới đất nước
Những bài học lịch sử sau 20 năm đổi mới đất nước
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, trong phần nhìn lại 20 năm đổi mới đã...
Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Việt Nam thế kỷ XX
Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Việt Nam thế kỷ XX
Báo cáo của BCHTW khóa VIII về các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trình bày ngày...
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam đã biến lời tiên đoán sáng suốt và điều mong ước thiết tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành sự thật: "Cuộc chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn".

Tác phẩm Tự phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác phẩm "Tự phê bình" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết trong tác phẩm Tự phê bình: “Dao có mài mới sắc/Vàng có thui, mới trong/Nước có lọc, mới sạch/Người có tự phê bình, mới tiến bộ. Đảng cũng thế”. Xin trân trọng giới thiệu đoạn trích trong tác phẩm trên.

Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất 25 04 1976– 25 04 2016
Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (25/04/1976– 25/04/2016)

Cách đây 40 năm, vào ngày 25 tháng 04 năm 1976, trên 23 triệu cử tri của nước Việt Nam thống nhất đã nô nức làm nghĩa vụ công dân của mình, bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất, đánh dấu bước thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.

3 chương trình mục tiêu về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu
3 chương trình mục tiêu về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp từ ngày đến ngày 15-18/12/1986. Nhằm mục tiêu dảm bảo nhu cầu lương thực, hàng thiết yếu của xã hội, tạo được một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, Đảng ta đã đề ra ba chương trình mục tiêu về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

Điện của Bộ Chính trị về xúc tiến gấp kế hoạch tổng tiến công và nổi dậy ở Sài Gòn - Gia Định, lập ban chỉ huy và đảng ủy mặt trận Sài Gòn
Điện của Bộ Chính trị về xúc tiến gấp kế hoạch tổng tiến công và nổi dậy ở Sài Gòn - Gia Định, lập ban chỉ huy và đảng ủy mặt trận Sài Gòn

(ĐCSVN) - 14 giờ ngày 1/4/1975, Bộ Chính trị đã có điện gấp về xúc tiến gấp kế hoạch tổng tiến công và nổi dậy ở Sài Gòn - Gia Định, lập ban chỉ huy và đảng ủy mặt trận Sài Gòn. Xin giới thiệu cùng bạn đọc bức điện trên.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 14 đến ngày 20/12/1976 nhất trí và hoàn toàn tán thành Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Lê Duẩn trình bày.

Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975
Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975

Chiến thắng Tây Nguyên đã mở ra thời cơ tổng tiến công chiến lược trên toàn miền nam để quân và dân ta tiếp tục thực hiện các đòn tiến công quân sự lớn, phát triển cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vào cuối năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Đạo đức cách mạng dưới bút danh Trần Lực. Đây là một trong những tác phẩm tập trung đầy đủ nhất những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.Chúng tôi xin trích đăng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đánh thắng cuộc tập kích bằng máy bay B 52 của đế quốc Mỹ, Hiệp đinh Pari được ký kết
Đánh thắng cuộc tập kích bằng máy bay B.52 của đế quốc Mỹ, Hiệp đinh Pari được ký kết

(ĐCSVN) - Sau khi vượt qua tuyển cử, Níchxơn sẽ tăng cường hành động quân sự; quân và dân cả nước phải kiên trì đẩy mạnh kháng chiến, đánh thắng âm mưu kéo dài và kết thúc chiến tranh trên thế mạnh của đế quốc Mỹ; miền Bắc có nhiệm vụ đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở mức độ cao, đặc biệt là bằng máy bay B.52.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng - Đại hội của đổi mới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng - Đại hội của đổi mới

Đại hội quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Điều lệ mới của Đảng gồm có 11 chương và 59 điều. Điều lệ đã rút gọn 10 nhiệm vụ của đảng viên thành 5 nhiệm vụ, đặt lại chức vụ Tổng Bí thư thay chức Bí thư thứ nhất, quy định nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương là 5 năm.

Cuộc tiến công chiến lược năm 1972
Cuộc tiến công chiến lược năm 1972

Tháng 5-1971, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở cuộc tiến công chiến lược năm 1972 nhằm giành thắng lợi quyết định, buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng trên thế thua, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp chiến tranh còn kéo dài.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969, có đề ngày 10/5 gồm 4 trang in khổ 14,5x22 cm. Trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn, khi đó là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc lời điếu và công bố Di chúc của Người.

Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Nhật lệnh trong lễ mừng chiến thắng Điện Biên Phủ
Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Nhật lệnh trong lễ mừng chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Nhân dịp lễ chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 13-5-1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đọc Nhật lệnh chào mừng trận đại thắng Điện Biên Phủ, tuyên dương công trạng của toàn thể Quân đội nhân dân Việt Nam, các đơn vị đã chiến thắng ở Điện Biên Phủ.

Phong trào hậu phương chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ
Phong trào hậu phương chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Bước vào Đông Xuân 1953-1954, với khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, hậu phương cả nước sôi nổi trong phong trào chi viện cho tiền tuyến. Đặc biệt là cuộc ra quân hùng hậu của hậu phương miền Bắc chi viện cho mặt trận Điện Biên Phủ vào đầu năm 1954.

Cương lĩnh ruộng đất của Đảng Lao động Việt Nam
Cương lĩnh ruộng đất của Đảng Lao động Việt Nam

Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất đã thảo luận chính sách cải cách ruộng đất dựa trên Cương lĩnh cải cách ruộng đất của Đảng do Hội nghị Trung ương tháng 1 năm 1953 dự thảo. Sau Hội nghị, bản dự thảo đó đã được bổ sung thành Cương lĩnh ruộng đất chính thức của Đảng.

Bộ Chính trị ra Nghị quyết về tiếp tục thấu triệt phương châm đánh chắc, tiến chắc để giành toàn thắng cho chiến dịch Điện Biên Phủ
Bộ Chính trị ra Nghị quyết về tiếp tục thấu triệt phương châm "đánh chắc, tiến chắc" để giành toàn thắng cho chiến dịch Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Chiến dịch Điện Biên Phủ đang đi vào giai đoạn gay go quyết liệt. Vì vậy, ngày 19-4-1954, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về tiếp tục thấu triệt phương châm "đánh chắc, tiến chắc" để giành toàn thắng cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ngày 6-6-1969 Thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam
Ngày 6-6-1969: Thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã lãnh đạo quân và dân miền Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lần lượt làm thất bại các lượt “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, buộc đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán Hiệp định Paris.

Báo cáo tại Hội nghị Chinh trị đặc biệt, ngày 27 3 1964
Báo cáo tại Hội nghị Chinh trị đặc biệt, ngày 27/3/1964

Ngày 27/3/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập Hội nghị chính trị đặc biệt. Người vạch rõ âm mưu và hành động chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, khẳng định sự thất bại của “chiến tranh đặc biệt” là không thể tránh khỏi và cách giải quyết đúng đắn vấn đề Việt Nam là quân đội và vũ khí Mỹ phải rút khỏi Việt Nam.

Thư chúc mừng năm mới năm 1969
Thư chúc mừng năm mới năm 1969

(ĐCSVN) - Nhân dịp năm mới 1969, thay mặt nhân dân cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư chúc mừng năm mới đến đồng bào và chiến sĩ cả nước. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.