Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Nhật lệnh trong lễ mừng chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ năm, 24/10/2019 14:06
(ĐCSVN) - Nhân dịp lễ chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 13-5-1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đọc Nhật lệnh chào mừng trận đại thắng Điện Biên Phủ, tuyên dương công trạng của toàn thể Quân đội nhân dân Việt Nam, các đơn vị đã chiến thắng ở Điện Biên Phủ.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ, 1954.
(Ảnh tư liệu BTLSQG)

Bản Nhật lệnh nêu rõ thắng lợi ở Điện Biên Phủ là một chiến thắng vĩ đại trong lịch sử kháng chiến của quân và dân ta.

Sau khi phân tích những nguyên nhân thắng lợi, bản Nhật lệnh nhấn mạnh: Toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận Điện Biên Phủ và trên khắp chiến trường toàn quốc phải nhận rõ ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời phải nhận rõ âm mưu thâm độc của bọn hiếu chiến Pháp và can thiệp Mỹ, tuyệt đối không chủ quan, tự mãn, khinh địch, kiên quyết chiến đấu chống mọi âm mưu mới của địch. Nỗ lực học tập kinh nghiệm quý báu của chiến dịch Điện Biên Phủ ra sức phát huy tinh thần chiến đấu tích cực dũng cảm, gan dạ bền bỉ của người "chiến sĩ Điện Biên", để nâng cao sức chiến đấu của quân đội ta, làm cho quân đội ta trở thành một quân đội vô địch. Tích cực chiến đấu để củng cố và khuếch trương thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, tiến tới những thắng lợi mới rực rỡ hơn.

Đại tướng đã trao cho toàn thể các đơn vị chiến thắng lá cờ "Quyết chiến quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cán bộ, chiến sĩ mặt trận Điện Biên Phủ.

----------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.948-949, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.


Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực